Foto: Sharina Henriquez

ORANJESTAD – “Stemmingmakerij.” Zo reageert de Arubaanse minister van Financiën op de meest recente brief van toezichtsorgaan CAft waarin het de Rijksministerraad adviseert om Aruba een aanwijzing te geven. Ze vindt het tijd dat Nederland Aruba de ruimte geeft om ‘onze eigen bonen te doppen’.

minister van Financiën Xiomara Maduro

Minister Xiomara Maduro zegt dat ze niet gediend is van zo’n ‘dreigbrief’ vlak voor de Rijksministerraad op 5 juli zich over de gewijzigde toezichtswet LAft buigt.

Parlement van Aruba 2017-2021

Ruzie over financieel toezicht

Het Arubaanse parlement heeft korte metten gemaakt met een al sinds 2015 illegale constructie voor financieel toezicht van buitenaf. Is dat terecht en kan Aruba weer haar financiën alleen gaan controleren?

CAft probeert allemaal zaken erbij te halen die volgens Maduro niet in eerdere protocollen zijn afgesproken. Het gaat vooral over personeel- en zorgkosten waar CAft in de brief nu zorgen over uit.

‘We kunnen niet met een pennestreek zoals in Nederland honderd man op straat zetten’- Xiomara Arends
minister van Financiën

Toch geeft de minister toe dat er extra financiële risico’s zijn. Door de situatie in Venezuela is er bijvoorbeeld meer overwerk bij diensten die de grens moeten bewaken. Dat kost al 5 miljoen extra. Ook stijgen de zorgkosten omdat mensen te ongezond zijn. Vooral diabetes is een groot probleem. “Maar daarom willen we ook met een suikerbelasting komen.” Die moet die zorgkosten deels gaan dekken en preventief werken. Zaken die volgens haar allemaal al bekend zijn bij CAft.

Of er dan nog meer belastingen komen, mocht aan het eind van het jaar toch weer financiële gaten ontstaan, daarop zegt Maduro: “Nee. En we gaan ook niet als een gek leningen afsluiten.” Maar bezuinigingen, op met name personeel, dat wil de regering ook niet: “We kunnen niet met een pennenstreek zoals in Nederland honderd man op straat zetten. We hebben hier geen sociaal vangnet. Dus wat gaan we dan met die mensen doen?”

Toch heeft de minister er nog vertrouwen in omdat in het eerste kwartaal de cijfers goed waren. “Dat vonden IMF en CAft ook”.  Maar of het tweede kwartaal dat nu afloopt, ook gunstig was en of een half jaar genoeg tijd is om voldoende buffers op te bouwen, dat is nog afwachten.