Foto: Ariën Rasmijn

Foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD — Het Arubaanse parlement behandelt het Ontwerp Landsverordening Arubaans Financieel Toezicht op donderdag 27 augustus. Dat zegt Statenvoorzitter Marisol Lopez-Tromp.

18 augustus eindigde het reces van de Staten. Eerder deze week arriveerde het wetsontwerp bij de Staten van Aruba. Of het wetsontwerp ook daadwerkelijk op die dag wordt behandeld hangt af van hoe snel de regering alle vragen vanuit de Staten vooraf kan beantwoorden, stelt Tromp.

De Statenvoorzitter bevestigt dat er rekening is gehouden met dat de eerstvolgende vergadering van de Rijksministerraad op 4 september plaatsvindt en dat het de wens van de Arubaanse regering is om voor die datum de wet van kracht te hebben. “Er is al genoeg tijd gerekt. Het moment is aangebroken voor de Staten om eindelijk haar standpunt kenbaar te maken na al die tijd”, verklaart de Statenvoorzitter.

Vertraging
In het op 2 mei getekende protocol tussen Nederland en Aruba werd afgesproken dat de wet niet later dan 1 augustus door de Staten moest worden aangenomen. Eind vorige maand werd duidelijk dat die deadline niet meer zou worden gehaald. Bovendien had de Raad van Advies van Aruba nogal wat bezwaren op de wet. Ook binnen de meerderheidsfractie van regeringspartij AVP zou onenigheid zijn geweest over de wet.

Premier Eman verklaarde toen dat de vertraging op zich geen negatieve consequenties voor Aruba heeft. Het Caft is namelijk al van kracht en Nederland was op de hoogte gebracht. De vele kanttekeningen die de RvA op de wet had hebben voor de vertraging gezorgd, aldus de premier.

Door Ariën Rasmijn