Mike Eman - foto: Jamila Baaziz

Mike Eman – foto: Jamila Baaziz

ORANJESTAD — Het is geen ramp dat de Arubaanse regering de gestelde deadline voor het aannemen van de Landsverordening Arubaans Financieel Toezicht (Laft) niet haalt, zegt premier Mike Eman. Het College is al in werking en Nederland is op de hoogte van de vertraging.

In het onlangs getekende protocol voor financieel toezicht werd afgesproken dat de wet die het College mogelijk maakt uiterlijk 1 augustus door het Arubaanse parlement moet worden aangenomen. Deze week werd duidelijk dat die deadline niet meer wordt gehaald. De Raad van Advies had veel bezwaren op de wet en het parlement is nu met reces.

Ariën Rasmijn in gesprek met premier Eman

Eman zegt er niet op te rekenen dat de Rijksministerraad in Nederland tot maatregelen overgaat op 1 augustus. Het Caft is sinds Robert Croes onlangs werd aangesteld als Arubaans lid van het College compleet. “In die zin is het protocol voluit in werking”, zegt Eman.

De wet die het Caft moet dragen is volgens de premier ingewikkeld. Bepaalde artikelen waarbij constitutionele en juridische bevoegdheden worden verdeeld moeten anders, vindt de Raad van Advies. Daar wordt nog aan gesleuteld, voordat de wet naar het parlement kan.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken krijgt volgens Eman het aangepaste wetsconcept binnen enkele dagen te zien, nog voordat het naar de Staten wordt gestuurd. De premier stelt verder dat de RvA los van de kwesties rond bevoegdheden verder weinig aan te merken had op de wet.

Sinds begin juli en tot 18 augustus zijn de Staten met reces. Eman hoopte dat de wet eerder kon worden behandeld, aangezien er al een concept op tafel lag. De vele kanttekeningen die de Raad van Advies naar voren bracht zorgden volgens de premier voor vertraging.

Door Ariën Rasmijn