Foto: Ariën Rasmijn

Foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD – Dat in deze begroting geen grote wijzigingen zijn aangebracht sinds het College financieel toezicht (Cft) haar adviezen erover heeft gegeven eind vorig jaar, hoeft niet te betekenen dat deze later misschien alsnog plaatsvinden. Dat verklaart minister van Financiën Angel Bermudez. Minister Ronald Plasterk (Koninkrijksrelaties) zegt er nu ‘alle vertrouwen’ in te hebben dat de begroting in de goede vorm wordt doorgevoerd.

Vannacht werden alsnog twee nieuwe maatregelen aangenomen. Zo is de premie voor de algemene zorgverzekeraar AZV met 1 procent verlaagd en is de indirecte belasting ten behoeve van datzelfde fonds met 1 procent verhoogd.

Ariën Rasmijn op Aruba in gesprek met minister Bermudez

De minister zegt dat gelet op de voorlopige kwartaalcijfers, grote wijzigingen op de begroting voorlopig niet nodig zijn. Daarover is ook contact geweest met het College, aldus Bermudez. Die zou op haar beurt geen bezwaar hebben gegeven op de aanpak.

3,7 procent
De regering houdt vast aan het doel om dit jaar een begrotingstekort te bereiken van 3,7 procent. Wat ook de wens is van het Cft, die feitelijk toezicht houdt op de Arubaanse overheidsfinanciën tot het nieuwe College Caft is geïnstalleerd.

Minister Bermudez zegt de inkomsten en uitgaven constant te monitoren om dit doel te kunnen bereiken. Hierdoor kan alsnog besloten worden om bepaalde aanbevelingen van het Cft, zoals de introductie van een zogeheten solidariteitsbelasting en het stilleggen van de uitkering van indexeringen aan ambtenaren, door te voeren.

Statenvoorzitter niet overtuigd
Uiteindelijk werd de Landsbegroting van Aruba voor het jaar 2015 afgelopen nacht met veel tumult aangenomen. De meerderheidsfractie van AVP stemde voor maar moest het doen zonder de steun van statenvoorzitter Marisol Lopez-Tromp, die tegen stemde. Zij pleitte namelijk – net als oppositiepartij MEP – voor een onafhankelijke toetsing van de begroting door de Raad van Advies, aangezien zij geen wijzigingen zagen in de begroting volgens de adviezen van het Cft.

“De begroting 2015 is door de regering ongewijzigd gebleven, ondanks de adviezen van de Raad van Advies, Cft, en het protocol waarin de ministers afspraken hebben gemaakt die ik niet in de begroting terugzie”, zegt Lopez-Tromp. “Ik wilde net als de PDR en de MEP-fractie een tweede toetsing laten uitvoeren om een onafhankelijk advies te krijgen van de Raad van Advies, nog voor het stemmen. Dat werd helaas door twaalf AVP-statenleden verworpen. We hebben nog geen realisatiecijfers om daadwerkelijk te kunnen controleren, en het Cft heeft de Staten nog een paar weken geleden een brief met aanbevelingen gestuurd. Ik wil nu daadkracht zien van de regering, niet alleen intenties”, benadrukt de statenvoorzitter.

Den Haag
John Samson in Den Haag in gesprek met minister Ronald Plasterk (Koninkrijksrelaties) over het begrotingsakkoord met Aruba:

Door Ariën Rasmijn en John Samson