Foto: Kim Hendriksen

WILLEMSTAD – Wie wat tijd doorbrengt bij de bekende vuilstortplaats Shut, ziet aan de lopende band tankwagens af en aan rijden die chemisch afvalwater in de zee storten. Terwijl vorig jaar 2018 de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) Zita Jesus-Leito nog beloofde dat er een einde zou komen aan het ongecontroleerd lozen van dit afvalwater.

Curaçaos afvalwater wordt al jaren in zee geloosd omdat de overheid de problemen niet aangepakt. Ongezuiverd rioolwater stroomt op meerdere plaatsen aan de zuidkust zelfs de zee in, vlakbij toeristische stranden. Bij Shut gaat het om chemisch afvalwater omdat het afvalverwerkingsstation Seru Fortuna alleen afvalwater kan verwerken zonder chemische stoffen.

“We kunnen chemisch afvalwater niet aannemen. Het zuiveringsproces is een biologisch proces, het gebeurt door bacteriën. Bij chemische afvalwater gaan de bacteriën dood”, vertelt Ursel Cordilia, VVRP-medewerker.

Volgens hem is er verder op het eiland ook geen andere mogelijkheid om chemisch afvalwater te zuiveren. De overheid zoekt nog steeds hiervoor naar een oplossing.

Afvalwater bedreigt bestaan van vissers

In 2016 investeerde de overheid 1,6 miljoen gulden in een nieuwe afvalverwerkingsinstallatie bij Seru Fortuna. Maar twee jaar later gaat afwater nog steeds de zee in en bedreigt meer dan dertig vissers, zo blijkt uit onze reportage van vorig jaar.

Op het eiland kan verder het waterzuiveringsbedrijf Klein Hofje alleen het afvalwater van Seru Fortuna verwerken als deze geen chemicaliën, olie of vetten bevatten. Maar ook Klein Hofje werkt niet optimaal. Het is namelijk zwaar verouderd. In 1986 is het beheer overgedragen van Shell aan de overheid. Die heeft Klein Hofje nog opgeknapt, maar dat is alweer 33 jaar geleden. Nu gaat het geld naar vervanging van de onderdelen om de installatie draaiende te houden. Maar er wordt niet geïnvesteerd in modernisering van Klein Hofje.

Tekst gaat verder onder de video:

Door Kim Hendriksen

Oplossing samen met Aqualectra
De overheid is volgens de minister van Economische Zaken Giselle McWilliam bezig met het water- en energiebedrijf Aqualectra om het afvalwaterprobleem op te lossen. Want vorig jaar stelde ook UNOPS (het bureau van de Verenigde Naties voor bepaalde projecten) dat Curaçao haar waterzuivering tussen 2019 en 2045 grondig moet aanpakken. Hier is echter geld voor nodig maar de overheid zegt dat nu niet te hebben.

“Wij hebben aangeboden om de infrastructuur van de waterzuivering over te nemen, maar we weten nog niet in welke staat deze is, daar doen we nu onderzoek naar”, legt Darick Jonis, directeur van Aqualectra, uit. Volgens hem is het afvalwaterzuiveringsproces gelijk aan het waterzuiveringsproces om drinkwater te maken, waar Aqualectra veel ervaring mee heeft.

Het plan is volgens Aqualectra om aan de noordkust een drinkwaterinstallatie te bouwen. Dan is het wel belangrijk dat de lozingen bij Shut stoppen, zegt Jonis. “Als de lozingen daar doorgaan, creëer je een risico voor het drinkwater.”

Wie gaat dit betalen?
Maar uiteindelijk blijft de vraag opnieuw wie dit allemaal gaat betalen. Aqualectra weet dit nog niet, zegt directeur Jonis, want zover zijn ze nog niet in het proces. Maar volgens hem zal in ieder geval de afnemer (degene die het afvalwater kwijt moet) voor de kosten gaan opdraaien. “We zullen ook de mogelijkheden onderzoeken dat dit gesubsidieerd gaat worden, want wij lossen hierdoor een milieuprobleem op voor de overheid.”

De Curaçaose premier hoopt op geld van de Europese Unie hiervoor en heeft daarom een verzoek ingediend om mee te kunnen doen aan de Green Deal, het Europese programma voor een groenere samenleving.