Foto: Caribisch Netwerk

WILLEMSTAD – Deurwaarders die onredelijke maandbedragen vragen om schulden af te lossen. Het is een veelgehoorde klacht van oud-studenten, die gedwongen worden hun schuld bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) af te betalen via lokale Curaçaose deurwaarders. Door ontbrekende wetgeving kunnen de oud-studenten lokaal geen klacht indienen.

Volgens advocaat Achim Henriquez zijn er sinds de overgang van de Nederlandse Antillen naar Curaçao als autonoom land op 10-10-2010 meerdere rechtszaken aangespannen tegen deurwaarders. Het Gemeenschappelijk Hof kon deze zaken niet in behandeling nemen omdat er sinds 2010 geen juridisch kader meer is die de werkzaamheden van een deurwaarder reguleert.

Advocaat Achim Henriquez vertelt hoe dit zo is gekomen
Download de audio hier

Op dit moment hebben deze oud-studenten en ieder ander die vanwege schulden met een deurwaarder te maken heeft, juridisch geen poot om op te staan. “Er is geen wet die het vakgebied van de deurwaarders controleert”, vertelt parlementariër Ana-Maria Pauletta (PAR). “Dit is de wetgeving die we nu door het parlement willen krijgen. In onze huidige samenleving kan het niet zo zijn dat een hele tak ongereguleerd is. Dat is de basis van de wet.”

‘Het is kan niet zo zijn dat een hele tak ongereguleerd is’
– Parlementariër Ana-Maria Pauletta

“Dit is een kwalijke zaak met alle gevolgen van dien”, zegt Pauletta. “Een aantal deurwaarders is geschorst, maar deze mensen zijn nog gewoon aan het werk. Omdat er geen enkel juridisch aanknopingspunt is, kan niemand hier wat aan doen.” Volgens de parlementariër zijn er oud-studenten die een klacht hebben ingediend tegen deurwaarders. Deze klachten kunnen niet in behandeling worden genomen door de rechter.

Advocaat Achim Henriquez vertelt over de klachten over deurwaarders
Download de audio hier

“We hebben het hier over deurwaarders waarvan hun legitimatiebewijs verlopen is. In de wet staat dat deurwaarders zich moeten kunnen legitimeren. Als het legitimatiebewijs verlopen is, kun je eigenlijk niet meer als deurwaarder functioneren. Maar ze kunnen het nergens verlengen”, aldus Pauletta. “De vraag is of de deurwaarders zonder juridische kader überhaupt beslag mogen leggen op goederen.”

Onacceptabele situatie
Volgens Matthijs van der Gullick, general-manager van Deurwaarderskantoor Curaçao heeft het ontbreken van wetgeving tot nu toe nog geen problemen opgeleverd. “In de praktijk loopt alles gewoon door, maar een mogelijkheid om te klagen is er niet. Dat er geen wetgeving is, is een volstrekt onacceptabele situatie. In 2013 heeft het Gemeenschappelijk Hof een uitspraak gedaan, gericht op de beleidsmakers, dat er wetgeving moet komen. Dat is alweer zes jaar geleden”, aldus Van der Gullick.

Hij herkent het verhaal van de oud-studenten niet. Volgens hem kunnen de oud-studenten wel klagen over de aflossing bij het deurwaarderskantoor zelf, maar wordt dit bijna niet gedaan. Op de vraag of de slager zijn eigen vlees keurt, zegt Van der Gullick: “we proberen altijd tot een oplossing te komen.”

Oud-studenten op Curaçao in financiële problemen door DUO 

Honderd oud-studenten op Curaçao hebben zich verenigd en klagen over een oneerlijke behandeling door DUO. Caribisch Netwerk sprak met ze. Lees hier meer over de problemen.