Foto: Ronald A. Muyden

KRALENDIJK – Huisartsen, tandartsen, een apotheek en een laboratorium op Bonaire hebben geen contract met het lokale afvalverwerkingsbedrijf Selibon. Met als gevolg dat een speciale behandeling van hun (bio)medische afval niet is gegarandeerd. 

Door deze situatie voldoet de bijzondere Nederlandse gemeente niet aan de (inter)nationale richtlijnen die gelden voor de behandeling en verwerking van (bio)medisch en infectueus afval.

Door Ronald A. Muyden

Onder (bio)medisch en infectueus afval valt (niet opgedroogd) bloed, besmet materiaal, nat verband, tanden en kiezen, chemisch afval zoals amalgaam, lichaamsdelen. Allemaal afval dat valt in categorie twee en drie van gevaarlijke stoffen.

Welke veiligheids-, gezondheids-, en milieurisico dit specifiek met zich mee brengt en hoe het komt dat deze praktijken nog geen contract hebben, is onduidelijk. Een verzoek voor reactie hierop van Selibon en de lokale overheid blijft vooralsnog onbeantwoord.

Ook problemen met medisch afval op Curaçao

In mei 2018 onthulde Caribisch Netwerk ook al misstanden met verwerking van medisch afval op Curaçao. Daar verbrandt het lokale afvalverwerkingsbedrijf Selikor medisch afval in een afgeschreven kapotte verbrandingsoven. Lees meer over dat dossier hier.

Gebruikte naalden
Bij Bonaire Medisch Centrum, één van de zeven huisartsenpraktijken op het eiland, vertelt een medewerker dat ze alleen gebruikte naalden in een speciale rode afvalbak weggooien. Deze wordt een keer per week door gezondheidsinstelling Fundashon Mariadal opgehaald. De rest van hun medisch afval wordt samen met ander afval in de kliko gegooid.

Te duur
Een andere instelling, die anoniem wil blijven, verklaart dat die ervoor openstaat om een contract te sluiten, maar vindt dat ‘zo’n contract te veel geld kost’. Volgens een plan van aanpak van Selibon van 2013 produceerden de gezondheidsinstellingen die nu nog geen contract hebben gemiddeld 6.436 kg (bio)medisch en infectueus afval per jaar. Fundashon Mariadal produceerde toen jaarlijks ongeveer 6.100 kg gevaarlijk afval.

Politiek: ‘vaart gewenst’
In een interview van Caribisch Netwerk op 19 februari met gedeputeerde James Kroon, die tevens Selibon in zijn portefeuille heeft, vertelt Kroon dat vaart gewenst is zodat ook deze praktijken een contract afsluiten. Tot op heden is er nog geen duidelijkheid hierover.

James Kroon in gesprek met Ronald A. Muyden
Download hier de audio

Volksgezondheid
In juli 2017 is op Bonaire begonnen met verbranden van (bio)medisch en infectueus afval. Voorheen werd dit op de vuilnisbelt begraven samen met het restafval, daarna in speciale blauwe afvalbakken en rode zakken.

Volgens Cherel Kwidama, coördinator Kwaliteit, Arbo, Milieu en Arbeidsveiligheid bij Fundashon Mariadal scheidt de gezondheidsinstelling intern dit gevaarlijk afval volgens speciale ziekenhuisafval richtlijnen van Nederland.

Scherpe voorwerpen zoals naalden, besmet materiaal, lichaamsdelen en organen, placenta’s, vloeibaar afval, medicijnen, worden apart ingezameld, hermetisch afgesloten in speciale opbergmateriaal en apparaten die een Verenigde Naties veiligheidskeurmerk hebben. “Dit wil zeggen dat het moeilijk is om schade aan te richten of te lekken”, legt Kwidama uit.

Alleen Fundashon Mariadal contract

Selibon heeft wel een contract met de gezondheidsinstelling Fundashon Mariadal. Deze instelling bestaat uit onder meer een ziekenhuis, polikliniek, laboratorium, dialysecentrum, verpleeghuizen, apothekers. Fundashon Mariadal produceert afval dat in de hoogste categorie van gevaarlijke stoffen valt; categorie één. Reden waarom Randy Leonora, operation manager van Selibon, als eerste een contract heeft afgesloten.