Foto: Roelie van Beek

WILLEMSTAD – Selikor, het afvalverwerkingsbedrijf van de overheid, gaat elke week naar het Landslaboratorium, het Sint Elisabeth Hospitaal en andere klinieken op het eiland om ziekenhuisafval op te halen. Daar zitten menselijke resten en bebloede operatiemiddelen in die in de verbrandingsoven bij Malpais worden verbrand.

Die oven is afgeschreven, maar wordt nog steeds gebruikt als ‘noodoplossing’ voor medisch afval.

door Roelie van Beek

De verbrandingsoven van de Curaçao Incineration Company (CIC) op Malpais is voor zeventig procent eigendom van Selikor. Op 28 december van vorig jaar is in de algemene vergadering van aandeelhouders besloten de CIC vennootschap te ontbinden wegens structurele problemen met de verbrandingsoven.

Naast de verbrandingsoven staat een dozijn grote, met rode stickers beplakte dozen. “Die zijn afkomstig van het laboratorium,” zegt een medewerker van Selikor op Malpais. “Er zitten vuile naalden en flesjes met bloed in.” De dozen moeten even wachten want er komt ook nog een truck met een grote hoeveelheid medisch materiaal. Pas dan gaat alles de oven in.

‘Weefsel, organen, foetussen, naalden, vuil verband – dat je niet op de landfill wilt hebben’

“Die oven is niet goed meer, hij is kapot”, zegt de medewerker. Op de vraag hoe het vuil verbrand wordt als de oven het niet doet, zegt hij: “Benzine erover en aansteken.”

verbrandingsoven bij Malpais – foto: Roelie van Beek

Volgens directeur Wesley Kook van Selikor was reparatie van de oven en het plaatsen van een deugdelijke rookfilter te kostbaar: “CIC had al een schuld van ruim 2.5 miljoen gulden. Selikor heeft die schuld overgenomen, het was niet te verantwoorden om nog meer geld te investeren.”

In een mail aan klanten in de medische sector heeft Kook aangegeven dat Selikor een nieuwe verbrandingsoven overweegt, en dat de overheidsNV in afwachting daarvan medisch afval blijft ophalen. “Selikor moet deze service blijven bieden,” zegt Kook. “Het gaat om materiaal – weefsel, organen, foetussen, naalden, vuil verband – dat je niet op de landfill wilt hebben. Je kunt spreken van noodverbranding.”

‘Ik weet hier niets van’
– minister van gezondheid

Minister Suzy Camelia-Römer van Gezondheid, Milieu en Natuur reageert via whatsapp:
“Ik weet hier niets van. Door het Landsbesluit Corporate Governance staan de NV’s ver van de regering. De regering is aandeelhouder. Slechts enkele beslissingen vallen op dat niveau. De meeste beslissingen zijn van de directie, met Raad van Commissarissen als toezichthouder. Een dochtermaatschappij van een overheidsNV staat nog verder van de regering af, want de directeur van de moedermaatschappij vertegenwoordigt de aandeelhouder (Selikor). Dus als regering word je niet bij dat soort beslissingen betrokken.”
De minister belooft ‘navraag te doen’.

In 2016 heeft Selikor 39 ton medisch afval verbrand. Het jaar daarvoor ging het om 55 ton, volgens de jaarverslagen.