Foto: Tim van Dijk

PHILIPSBURG – De delegaties van Curaçao, Aruba en Sint-Maarten hoopten alsnog tijdens Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) te kunnen onderhandelen over een onafhankelijke geschillencommissie. Maar de discussie was al snel van tafel, en de landen hopen nu via amendementen het wetsontwerp aan te kunnen passen tijdens behandeling in de Tweede Kamer in juni.

De delegaties van de eilanden staken hun teleurstelling niet onder stoelen of banken. “De concept-geschillenregeling die bij de Tweede Kamer ligt, strookt niet met wat het Caribisch deel van het Koninkrijk wil”, benadrukte de Sintmaartense delegatieleider Sarah Wescot-Williams bij het slot van de IPKO vrijdag.

Wat is de geschillenregeling?
De geschillenregeling moet een eind maken aan ruzies tussen overheden binnen het Koninkrijk over zaken die het Statuut raken. Bij disputen over het verloop van verkiezingen, over wet- en regelgeving die in het een deel van het Koninkrijk wel en in een ander deel niet geldt, en bijvoorbeeld over het uitblijven van een sociaal minimum voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, moet een onafhankelijk rechter uitspraak doen. Dat is wat het Caribisch deel van het Koninkrijk wil. Nederland daarentegen wil de conflictbeslechting aan de Rijksministerraad in Den Haag overlaten.

Wescot-Williams herinnerde de Nederlandse delegatie in Philipsburg eraan, dat de drie parlementen in de Cariben in 2015 een motie indienden voor de oprichting van een onafhankelijke instantie die uitspraken doet die bindend zijn voor alle overheden binnen het Koninkrijk. En dat Nederland hier in 2015 mee akkoord ging.

Wescot-Williams benadrukte dat Aruba, Curaçao en Sint-Maarten nog steeds unaniem achter de motie staan. De Nederlandse delegatie bleef er tijdens het slot bij dat het wetsontwerp eerst behandeld moet worden in de Tweede Kamer.

De huidige concept-geschillenregeling is na de gezamenlijke overeenkomst van 2015 opgesteld door voormalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk. Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Raymond Knops stuurde vorig jaar een aangepaste versie van het wetsontwerp naar de vier parlementen binnen het Koninkrijk. Verdere discussie over het wetsontwerp is niet mogelijk, de Rijksministerraad gaat zich nog voor de zomer weldra over buigen.