Foto: Ariën Rasmijn

Foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD — De deelnemers aan het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) hebben afspraken gemaakt over een geschillenregeling in het koninkrijk.

Volgens de Nederlandse delegatieleider Jeroen Recourt (PvdA) moeten nog wel enkele details worden uitgewerkt door de regeringen van de afzonderlijke landen, maar over de meeste punten zijn de vier parlementen het eens. Een afspraak die al is gemaakt, houdt in dat geschillen over de toepassing van het Statuut tussen landen eerst door een mediation-traject moeten waarbij wordt gekeken of de landen er onderling nog uit kunnen komen.

Ariën Rasmijn in gesprek met Jeroen Recourt

Volgens Recourt was er binnen de Nederlandse delegatie onenigheid over hoe bindend de regeling moet zijn en de reikwijdte van de regeling, dus waarover precies partijen naar de rechter kunnen stappen. Die discussie laat het Ipko nu over aan de regeringen van de landen. Verder is onder meer afgesproken dat een onafhankelijke gerechtelijke instantie de arbitrage op zich neemt en dat de geschillenregeling binnen de kaders van het Statuut moet blijven.

Door Ariën Rasmijn