Jeroen Recourt

Jeroen Recourt

DEN HAAG – Volgens Tweede Kamerlid Jeroen Recourt (PvdA), voorzitter van de commissie Koninkrijksrelaties, ligt er in 2016 een concreet voorstel voor een geschillenregeling. Voor Caribisch Nederland is armoedebestrijding een belangrijk thema.

Recourt benadrukt dat hij het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) als succesvol beschouwt. Dat blijkt niet uit de slottekst van het IPKO, waar de delegaties verklaren ‘zeer teleurgesteld’ te zijn over het gebrek aan voortgang op regeringsniveau van de geschillenregeling. “De regeringen hebben destijds afgesproken dat ze er een jaar, tot juni 2016, over kunnen doen. Dat jaar is nog niet tot voorbij”, relativeert Recourt.

Jeroen Recourt in gesprek met Pieter Hofmann

Afgelopen najaar heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin herhaald wordt dat de geschillenregeling er moet komen. Recourt: ”Nu op dit IPKO gaan we nog een stap verder. We gaan de minister (Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) uitnodigen in de Tweede Kamer en hem aan de tand voelen over hoe het ermee staat en we geven hem termijnen waaraan hij moet voldoen.”

Onderwijs
Tijdens de summit Caribisch Nederland is voornamelijk over armoede, economische ontwikkeling en grondwettelijke structuur gesproken. Tegelijkertijd werd bekend dat mbo-studenten op de Scholengemeenschap Bonaire (SGB) geen examen mogen doen.

Over onderwijs is op het topberaad niet officieel gesproken. “Hoewel het natuurlijk wel een actueel thema is”, beaamt Recourt. “De top was meer op acute armoedebestrijding gericht. Wij hebben het over het minimale bestaansniveau gehad, hoeveel dat zou moeten zijn. In ieder geval meer dan het nu is.”

Door Pieter Hofmann