Gedeputeerde Clark Abraham (Bonaire) - foto: Hazel Durand

Gedeputeerde Clark Abraham (Bonaire) – foto: Hazel Durand

THE BOTTOM – Hoewel er geen concrete resoluties zijn afgesproken tijdens de Caribisch Nederland Summit die zaterdag op Saba is gehouden, zijn er wel drie zorgpunten geïdentificeerd waarvoor ‘onmiddellijke actie moet komen’. Deze punten zijn armoede, economische ontwikkeling en de constitutionele structuur.

“We hebben met empathie geluisterd naar de zorgen van de bestuurscolleges en we zullen de betreffende ministeries in Den Haag hiermee confronteren. Toekomstige acties moeten krachtig zijn, want 2016 moet het jaar van structurele veranderingen zijn”, zegt Nederlandse delegatieleider Jeroen Recourt.

Armoede
Recourt zegt dat het duidelijk is dat het niveau van armoede op de BES-eilanden niet aanvaardbaar is. Hij vindt dat er een gezamenlijke resolutie van de lokale overheden en Den Haag moet komen.

Op Bonaire is al de basisbegroting berekend die nodig is voor iemand om comfortabel te leven. “We zitten er ver onder met alle basisvoorzieningen. Den Haag heeft de cijfers nog niet erkend. In de tussentijd is een motie aangenomen in de Tweede Kamer om op de eilanden informatie te verzamelen en uit te rekenen hoeveel het basis inkomen moet zijn. Maar het gaat om de acties die daarop volgen”, zegt Clark Abraham, voorzitter Van het Bestuurscollege van Bonaire.

Gedeputeerde van Constitutionele Zaken op St. Eustatius Reginald Zaandam zegt dat het belangrijk is om rekening te houden met de sterke trots onder de bevolking van de drie eilanden. “Wij zijn trotse mensen. Als je door de straten van Bonaire, Sint Eustatius en Saba loopt merkt je niet direct dat er armoede is.” Zaandam zegt dat voor de aanpak van armoede het creëren van banen noodzakelijk is.

Werkgelegenheid
“Het is heel belangrijk dat het werk in Saba wordt gedaan door Sabanen”, vindt Ruard Ganzevoort, Eerste Kamerlid voor GroenLinks. “Dat iemand een Papiamento moet kennen om te werken op Saba is belachelijk.”

De Kamerleden hadden zaterdag een 'meet and greet' met de gemeenschap op Saba - foto: Hazel Durand

De Kamerleden hadden zaterdag een ‘meet and greet’ met de gemeenschap op Saba – foto: Hazel Durand

Op de diensten van douane, immigratie en de politie op Saba en Statia worden arbeidskrachten uit Bonaire ingezet. “Waarom worden Sabanen tegengehouden vanwege de taalbarrière. Engels is een internationale taal en het is geaccepteerd als de officiële voertaal op Saba en Sint Eustatius. Er is geen reden waarom Saba geen eigen Douanedienst kan hebben, de douanewet is al vertaald in het Engels. We moeten onze eigen mensen daar hebben en kansen creëren voor onze jongeren,” vindt gedeputeerde Chris Johnson van Saba.

Abraham vult aan dat de beslissing om Bonairiaanse ambtenaren te sturen naar Saba, is een genomen door afdelingshoofden van Den Haag gestationeerd op Bonaire. “Het is triest dat het idee bestaat dat Bonairianen de banen van Sabanen afnemen, want dit is het niet wat Bonaire wilt. Bonaire wil juist assisteren bij het creëren van meer werkgelegenheid voor Sabanen op Saba of zelfs op Bonaire.”

Bureaucratie
“Er is teveel bureaucratie op de BES-eilanden”, zegt Johnson. “Het is moeilijk om aan bedrijfsvergunningen te komen en er zitten teveel regels verbonden aan scheepvaart- en arbeidsinspecties. Eén van de ideeën van Saba is om die taken over te hevelen naar de lokale overheden. Wij kennen onze eilanden, dus waarom wordt een groot gedeelte van het beleid in Den Haag gemaakt terwijl het hier kan worden vastgesteld en uitgevoerd.”

“Uiteraard hebben onze collega’s in Den Haag aangegeven dat als we dit willen, we moeten laten zien dat we het aankunnen. Daarom moeten we met een duidelijk plan komen. Dit vereist mankracht en creëert dus werkgelegenheid. Dit zal het gevoel van een hoop buitenlanders op onze eilanden wegnemen”, besluit Johnson.

Door Hazel Durand

Links naar rechts: Clark Abraham (Bonaire), Gedeputeerde Chris Johnson van Saba, Gedeputeerde op St. Eustatius Reginald Zaandam, Ruard Ganzevoort Eerste Kamerlid GroenLinks en de Nederlandse delegatieleider Jeroen Recourt - foto: Hazel Durand

Links naar rechts: Clark Abraham (Bonaire), gedeputeerde Chris Johnson van Saba, gedeputeerde op St. Eustatius Reginald Zaandam, Eerste Kamerlid Ruard Ganzevoort en delegatieleider Jeroen Recourt – foto: Hazel Durand