Gedeputeerde Chris Johnson - foto: Jamila Baaziz

Gedeputeerde Chris Johnson – foto: Jamila Baaziz

HILVERSUM – De Nederlandse overheid moet meer geld steken in de bevolking van Caribisch Nederland in plaats van in allerlei onderzoeken. “Eerst de mensen, dan de onderzoeken”, vindt de Sabaanse politicus en gedeputeerde Chris Johnson. De overheid heeft in anderhalf jaar tijd ruim 5 miljoen euro uitgegeven aan allerlei onderzoeken op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES).

Caribisch Netwerk heeft bij alle Nederlandse ministeries de kosten van onderzoeken in het Caribische deel van het Koninkrijk opgevraagd over 2012 en de eerste helft van 2013 en is tot die optelsom gekomen. Op de BES-eilanden wonen in totaal 23.000 mensen.

Chris Johnson over de besteding van geld aan onderzoeken (bijdrage: Jamila Baaziz)

Johnson vindt dat er verkeerde keuzes gemaakt worden bij het stellen van prioriteiten voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius vanuit Nederland. Hij wil dat het beschikbare geld anders wordt uitgegeven: “Er is geld voor allerlei onderzoeken, maar er is geen geld voor het verhogen van het basispensioen (AOV) tot boven de armoedegrens, of voor het verbeteren van de sociale voorzieningen op de eilanden. Maar daar zit volgens mij juist de oplossing voor 95 procent van onze problemen. Pas als dat opgelost is, moet je onderzoek doen naar de kreeften die bij Saba op het koraalrif leven.”

Handige consultants
De gedeputeerde denkt dat er Nederlandse consultants zijn die ‘voordeel halen’ uit de wetenschap dat de Nederlandse overheid houdt van onderzoeken ‘door daar handig op in te spelen met voorstellen’.

Natuur
Alleen al het ministerie van Economische Zaken, dat verantwoordelijk is voor onder meer natuurbehoud, energie en de postbezorging in Caribisch Nederland, heeft in anderhalf jaar tijd bijna 2,8 miljoen euro gestoken in onderzoeken op de BES-eilanden. Ruim 2,2 miljoen daarvan is opgemaakt aan 22 verschillende natuuronderzoeken.

Slechts een gedeelte van dat geld komt uit het budget voor het Natuurbeleidsplan voor Caribisch Nederland. Vanaf 2013 is jaarlijks minstens 0,5 miljoen beschikbaar voor dat soort onderzoek omdat de tropische natuur van Caribisch Nederland wordt gezien als een belangrijke pijler voor economische ontwikkeling. Dan wordt er gedacht aan toerisme.

Infrastructuur
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft bijna 1,6 miljoen euro uitgegeven aan onderzoeken in Caribisch Nederland. Die hangen samen met de taken van dit ministerie op het gebied van onder meer scheepvaart, luchtvaart, drinkwater en meteorologie. Ook is een flink bedrag gegaan naar onderzoeken rond het opzetten van een calamiteitensysteem voor eventuele incidenten in de Caribische wateren, zoals bergingen en olievervuiling.

Ambtenarenreizen
Het inzetten van Nederlandse ambtenaren in het Caribisch gebied voor langere of korte tijd heeft in 2012 en de eerste helft van 2013 ook nog eens meer dan 6 miljoen euro gekost. Uitgezonden ambtenaren die meer dan een half jaar in de Cariben verblijven kosten per persoon gemiddeld 50.000 euro extra aan reis- en verblijfskosten.

Door Jamila Baaziz