Philipsburg, St. Maarten - Foto: Jean Mentens

Philipsburg, St. Maarten – Foto: Jean Mentens

HILVERSUM – Het uitzenden van Nederlandse ambtenaren naar het Caribische deel van het Koninkrijk kost gemiddeld ruim 50.000 euro per persoon aan alleen reis- en verblijfskosten.

Dat blijkt uit eigen onderzoek van Caribisch Netwerk, waarbij informatie over korte en langere reizen naar het Caribisch deel van het Koninkrijk bij alle Nederlandse ministeries is opgevraagd.

Anousha Nzume in gesprek met Jamila Baaziz over de kosten van dienstreizen

Door de Nederlandse overheid is in 2012 en de eerste helft van 2013 ruim 4 miljoen euro uitgegeven aan dit soort reis- en verblijfskosten voor uitzendingen gedurende langere tijd. In totaal zijn 81 Nederlandse ambtenaren voor meer dan 6 maanden naar het Caribische deel van het Koninkrijk uitgezonden.

Vergoedingen
Salariskosten zitten niet in deze kosten verwerkt. Het gaat uitsluitend om vergoedingen voor reis, verblijf en aanvullende vergoedingen voor bijvoorbeeld autohuur. Bonaire krijgt de meeste uitgezonden ambtenaren: 25 in totaal.

Onder de uitgezonden ambtenaren zit een flink aantal medewerkers die ingezet worden bij Openbare Ministeries en de rechterlijke macht (17) op de eilanden en het Recherche Samenwerkingsteam (25). De kosten vallen waarschijnlijk nog veel hoger uit, want in dit onderzoek is alleen gekeken naar uitzendingen die gestart zijn in 2012 en/of de eerste helft van 2013.

De uitgaven voor uitzendingen en dienstreizen vallen buiten het budget van honderden miljoenen dat de Nederlandse overheid beschikbaar stelt voor het onderhouden van de koninkrijksrelaties en geld voor Caribisch Nederland.

Korte reizen
Daarnaast zijn een paar honderd korte dienstreizen gemaakt naar de Cariben. De kosten hiervoor bedragen meer dan 1 miljoen euro voor 8 van de 11 ministeries in anderhalf jaar. Het exacte bedrag is niet precies te berekenen, omdat bijvoorbeeld het ministerie van Veiligheid & Justitie geen inzage kan geven in de kosten van dienstreizen, omdat de bestemmingen van buitenlandse reizen niet in het financieel systeem vastgelegd worden. Vanuit dit ministerie reisden in de genoemde anderhalf jaar 47 personen naar de Cariben. Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken kan niet in alle gevallen exacte cijfers produceren.

De meeste ambtenaren bezoeken meer dan één eiland tijdens een dienstreis. Bonaire en Curaçao worden veruit het meest bezocht.

Caribisch Nederland
In 2012 en de eerste helft van 2013 (1,5 jaar) zijn er vanuit uitsluitend het ministerie van BZK 45 ambtenaren naar een of meer eilanden van Caribisch Nederland gereisd. Gemiddeld vertrekken er per jaar dus 30 ambtenaren vanuit BZK naar dit deel van het Koninkrijk. Dat waren er eerder ruim 51 per jaar.  Ook andere ministeries stuurden dus flink wat ambtenaren.

Het aantal dienstreizen naar het Caribische deel van het Koninkrijk is de laatste anderhalf jaar afgenomen ten opzichte van de drie jaar daarvoor. Die vermindering is in 2012 ook aangekondigd door toenmalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Liesbeth Spies, naar aanleiding van Kamervragen over een onderzoek naar dienstreizen naar de Cariben tussen 2009 en eind 2011 van RTL.

Aanscherping regels
Toch heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties sinds  1 juli 2013 de regels voor dienstreizen naar de Cariben aangescherpt. Er is een nieuw systeem ingevoerd waarbij alle Nederlandse ambtenaren verplicht zijn hun reizen naar de Cariben te melden bij dit ministerie. Ook zijn er beperkingen gesteld aan de grootte van de delegaties en de wijze van reizen. Elk ministerie is en blijft wel verantwoordelijk voor de afweging om ambtenaren naar de Cariben te sturen.

Door Jamila Baaziz