IPKO bereikt akkoord over geschillenregeling - Foto" Pieter Hofmann

IPKO bereikt akkoord over geschillenregeling – Foto” Pieter Hofmann

DEN HAAG – In de Tweede Kamer is vandaag het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) besloten met een officiële ondertekening door Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten van een akkoord over een onafhankelijk orgaan dat bindende uitspraken kan doen bij conflicten tussen twee landen in het Koninkrijk. Volgens de parlementariërs schuilt de grootste winst in de geschillenregeling.

Ipko-voorzitter Jeroen Recourt (Nederland) spreekt van een ‘zeer succesvol’ Ipko. ‘Alle delegaties kregen minder dan ze wilden, maar gezamenlijk zetten we nu een stap.’

Pieter Hofmann in gesprek met Rene Herde en Jeroen Recourt

Statuut
De partijen hebben nog niet gedefinieerd wat er wel en niet samenhangt met het Statuut. Sarah Wescot-Williams (Sint Maarten) zei te hopen dat aanwijzingen onder de geschillenregeling vallen, want die zijn gebaseerd op de reglementen van de Gouverneur en die zijn weer terug te voeren zijn op het Statuut.
Wat wel en wat niet onder de geschillenregeling valt, zou een nieuwe bron van ruzie kunnen zijn, zegt Recourt: ‘maar daarom heb je een rechter. Die zegt: dit wel en dit niet. We hebben ook bepaald dat er vooraf een proces van mediation moet komen, dat is eigenlijk een mooiere oplossing.’

Vervolg
Recourt is optimistisch over de volgende stap die er volgende maand op de Koninkrijksconferentie moet gezet worden. ‘De parlementen hebben het eerste en het laatste woord en daar hebben regeringen naar te luisteren. We hebben duidelijke kaders geschapen waarbinnen zij dit nu met elkaar moeten oplossen. Als dit langer dan een jaar duurt, valt het me tegen. ’De voorzitter gaat er vanuit dat de geschillenregeling de status van Rijkswet krijgt.

Overige onderwerpen
Naast de geschillenregeling is er ook gesproken over energie, discriminatie, economische samenwerking en jongeren. Het moet ook makkelijker worden om te reizen tussen de Caribische eilanden van het Koninkrijk met alleen een identiteitskaart als reisdocument. Ook het invullen van immigratieformulieren wordt wellicht afgeschaft.

Door Pieter Hofmann