Foto: Jacqueline Hooftman

WILLEMSTAD – Woensdag 5 december, negen uur in de ochtend. Het tijdstip waarop de veroordeelde Gerrit Schotte zich bij de gevangenis zal melden. De leider van de MFK rekent op een massa aanhang die hem tot aan de gevangenispoort vergezelt: “Negen uur, mensen! Dan is het zover.” De ex-premier van Curaçao is veroordeeld voor corruptie en witwassen.

Hij maakt zich zorgen om zijn gezin, vraagt zich af hoe het zijn vrouw en kinderen zal vergaan met de Kerstdagen en tijdens Oud en Nieuw. “Ik kan aan niets anders meer denken”, zegt Schotte. “Wat betekent dit voor mijn familie? Hoe gaat dit de kinderen beïnvloeden?”

Schotte is pas met zijn gezin teruggekeerd uit Colombia, waar hij zich medisch liet onderzoeken. “Mijn cholesterol is aan de hoge kant, maar verder ben ik gezond”, zegt hij, terwijl hij het bij een privékliniek verkregen medisch dossier in de lucht houdt. “Lichamelijk moet ik het verblijf in de gevangenis kunnen doorstaan.”

Enkelband
Zijn advocaten hadden te elfder ure nog een verzoek bij de rechtbank ingediend om hem zijn straf thuis te laten uitzitten, onder Elektronisch Toezicht. Met een enkelband. Omdat hij vader is en zijn kinderen hem nodig hebben. Omdat hij een vooraanstaande figuur in de samenleving is. En omdat hij leider is van een politieke partij en dat werk gewoon doorgaat.

Maar bij de rechtbank was er geen ruimte op de agenda om dit verzoek te behandelen, zo luidde het antwoord op schrift. Schotte, met grimmige blik: “Geen tijd. Waarom verbaast me dat niet?”

Een voorkeursbehandeling zit er niet in voor Schotte. Elektronisch Toezicht wordt doorgaans toegekend aan gedetineerden die het merendeel van hun straf hebben uitgezeten en zich netjes hebben gedragen. De MFK-leider moet van de drie jaar cel waartoe hij veroordeeld is, minstens twee jaar zitten om in aanmerking te komen voor de enkelband.

“In de gevangenis wil ik uitrusten”
– Gerrit Schotte

Woensdagochtend, wanneer hij zich meldt, gaat hij eerst praten met gevangenisdirecteur Urny Floran, zegt Schotte. “Ik wil van Floran horen wat mijn kansen zijn in de gevangenis. Let wel, ook daar heb ik rivalen. Hen is er alles aan gelegen om mij het leven zuur te maken. Daar zit ik niet op te wachten.”

Tekst gaat verder na de video:

Door Jacqueline Hooftman (Papiaments gesproken, Nederlandse ondertiteling)

“Gestraft ben ik al genoeg, dunkt mij”, vervolgt Schotte. In feite heb ik vier straffen gekregen: ik moet drie jaar zitten. Gedurende vijf jaar mag ik niet verkozen worden. Ook mag ik zelf in die periode niet mijn stem uitbrengen. En ik moet 1.8 miljoen gulden betalen. Kan ik dat niet, dan wordt mijn gevangenisstraf verdubbeld van drie naar zes jaar.” Hij zucht. “Je begrijpt: nog meer kopzorgen wil ik vermijden. In de gevangenis wil ik uitrusten.”

‘Geld van een ondernemer’
Hij gaat, omdat het moet, maar zijn verdediging gaat door, zegt Schotte. “Ik ben de enige politiek leider in de geschiedenis van dit land die is veroordeeld voor het aannemen van geld voor de financiering van onze partijpolitieke campagne. Geen cent van het volk heb ik aangenomen, nee, geld van een ondernemer. Alle politieke partijen doen dat. Alleen ik ben er voor veroordeeld.”

Hij is slachtoffer van een politieke heksenjacht, meent Schotte. “Er komt een dag dat dit vuile spel uitkomt, dat de waarheid aan het licht komt.” Aansluitend aan de persconferentie werd er door zijn partij MFK een auto verloot.