Foto: Jacqueline Hooftman

WILLEMSTAD – De Curaçaoënaar moet dringend zijn manier van leven veranderen. Dat zeggen het bestuur en medische staf van het Sint Elisabeth Hospitaal.

De medische zorg op Curaçao dreigt onbetaalbaar te worden. Daarom moet iedereen gezonder gaan eten en meer gaan bewegen. Met het nieuwe ziekenhuis lijkt de basis gelegd voor leefstijlgeneeskunde.

60 miljoen extra
Hospital Nobo Otrobanda gaat de Curaçaose gemeenschap jaarlijks 60 miljoen extra kosten, zo heeft het College Financieel Toezicht (Cft) berekend. Niet bekend is waar dat geld vandaan moet komen. Volgens het Cft moet het ziekenhuis efficiënter gaan werken om geld te besparen.

Het nieuwe geïntegreerde zorgsysteem is aanmerkelijk efficiënter, zo verzekert Anthon Casperson, directeur Algemene Zaken van het Sehos. “Maar door de vergrijzing van de bevolking en toenemende vraag naar acute zorg is het niet aannemelijk dat de totale kosten zullen dalen.”

De afdeling spoedeisende hulp van het ziekenhuis heeft het druk. Er worden meer slachtoffers van geweldsdelicten en verkeersongevallen gebracht. “Op die toestroom heeft het ziekenhuis geen invloed,” zegt Casperson. “Een patiënt weigeren kan niet.”

Bij de poli melden zich ook meer patiënten met een acute aandoening, sommigen hebben met een bezoek aan de huisarts gewacht tot zij in een crisissituatie belandden.

Eerstelijnszorg
Volgens prof. Dr. Ashley Duits, secretaris van de medische staf, moet de eerstelijnszorg, de beschikbaarheid van huisartsen op Curaçao, worden verbeterd. De artsen in het veld, dus buiten het ziekenhuis, moeten ook meer en beter samenwerken en er moet meer aandacht komen voor preventie.

Prof. Dr. Ashley Duits over hoge medische kosten

Het medicijngebruik moet omlaag. Maar het ziekenhuis moet ook uitzoeken hoe en waar voor een betere prijs medicijnen kunnen worden ingekocht, want er wordt teveel betaald voor medicatie, zegt Duits.

‘Met pillen los je niet alles op’
Kinderarts Patricia Philippi is bezig met de voorbereiding van een multidisciplinaire polikliniek in het HNO waar de kinderarts samen met een diëtiste, psycholoog, fysiotherapeut, maatschappelijk werkster en een kindercoach overlegt hoe chronisch zieke kinderen kunnen worden geholpen.

“Met pillen los je niet alles op,” zegt Philippi. “Steeds vaker komen er kinderen met chronische klachten in het ziekenhuis. Samen gaan wij onderzoeken waardoor zij uit balans zijn geraakt.”

Kinderarts Patricia Philippi

Een jeugdtrauma kan niet alleen tot psychische maar ook tot lichamelijke klachten leiden, zegt dr. Philippi. “Auto-immuunziekte kunnen terug te leiden zijn naar onverwerkte trauma’s in de jeugd. Daarom is het van belang er zo vroeg mogelijk bij te zijn.”

Kindercoach
De poli van het HNO introduceert de kindercoach, die kinderen na het polibezoek blijft begeleiden. De maatschappelijk werkster zal de families ook in de thuissituatie bezoeken. Vervolgens wordt in het multidisciplinaire team op de poli besproken hoe de situatie van het kind, en daarmee zijn gezondheid, kan worden verbeterd.