Foto: Bobby Spier

WILLEMSTAD – Als medisch immunoloog maakt professor dr. Ashley Duits zich grote zorgen over de verspreiding van infectieziekten vanuit Venezuela, zoals malaria, mazelen en difterie. “Niet alleen op Curaçao. Ook binnen het Koninkrijk.”

Nederland schuift de verantwoordelijkheid voor preventie van grensoverschrijdend besmettingsgevaar af, zegt Duits. “De wereld is plat. Dagelijks vertrekken meerdere vluchten naar de ons omringende eilanden en naar Nederland. Binnen een halve dag staat een besmette persoon op Schiphol, en kan onderweg anderen hebben besmet.”

Diverse uitbraken
Venezuela wordt geteisterd door diverse uitbraken van infectieziekten. In juli vorig jaar werden de eerste gevallen gemeld van een mazelenvirus dat afkomstig is uit Azië. In ruim een jaar tijd liep het aantal besmettingen op tot 3.545, met 62 sterfgevallen. Bij de veertig besmettingen die in Colombia zijn gemeld, gaat het bij 23 om mensen afkomstig uit Venezuela en bij zestien om mensen die met één of meerdere van die 23 in aanraking zijn geweest.

‘PAHO dringt aan op vaccinatie van alle Venezolaanse kinderen, waar zij ook mogen verblijven’

Vóór de huidige epidemie, was het Latijnsamerikaanse continent dankzij vaccinatieprogramma’s officieel vrij van mazelen. Inmiddels heeft het virus zich niet alleen naar Colombia, maar ook naar andere landen in de regio verspreid, tot in de Verenigde Staten, waar 90 besmettingen zijn geregistreerd. De Pan American Health Organization (PAHO) dringt aan op vaccinatie van alle Venezolaanse kinderen, waar zij ook mogen verblijven.

Difterie
Ook difterie is terug in Venezuela, sinds de gevaarlijke, besmettelijke infectieziekte in de jaren negentig door vaccinatie van kinderen was uitgebannen. Ten minste twintig kinderen en volwassenen zijn dit jaar overleden aan de ziekte die zich openbaart als een hevige keelontsteking.

In Colombia is difterie geconstateerd bij acht mannelijke slachtoffers in de leeftijd van 3 tot 37 jaar. Zes van hen zijn Venezolanen.

Geen controle in vreemdelingenbarakken
“Vóór en tijdens detentie in de vreemdelingenbarakken is er geen medische controle door de gevangenisarts, en ook de kinderen die van hun ouders zijn gescheiden zijn niet medisch gecontroleerd of ingeënt”, zegt Mary-Ann Goiri, coördinator op Curaçao voor VenAmerica Central y El Caribe, een organisatie die betrokken is bij de Venezolaanse diaspora.

“Curaçao heeft Venezolanen met kanker, diabetes en hartziekten uitgezet, en zelfs bij een acute aandoening als nierfalen is het heel moeilijk gebleken om voor de zieke medische hulp te krijgen.”

‘Het is onvoorstelbaar dat het Koninkrijk der Nederlanden geen maatregelen treft’

Bij de organisatie zijn nog geen gevallen gemeld van besmetting met difterie, gele koorts of mazelen. “Maar het besmettingsgevaar is reëel”, zegt Goiri. “De situatie in Venezuela is de grootste humanitaire ramp in de geschiedenis van Latijns-Amerika, en heeft gevolgen voor de gehele Caribische regio. Het is onvoorstelbaar dat het Koninkrijk der Nederlanden geen maatregelen treft om een ramp op de eilanden te voorkomen. Duidelijk mag zijn, dat Curaçao, Bonaire en Aruba niet voorbereid zijn op een uitbraak van een infectieziekte.”

Malaria
Bijna had Venezuela malaria helemaal uitgeroeid. Nu is er geen land ter wereld waar het aantal gevallen van malaria zo snel toeneemt, zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Vorig jaar waren er naar schatting 406.000 gevallen, 69 procent meer dan in 2016.

Professor dr. Ashley Duits. Foto: Jacqueline Hooftman

“De malariamuskiet is gelukkig nog niet op het eiland aangetroffen,” zegt Duits. “Wel zijn er hier mensen die aan malaria lijden.”

Grote kostenpost
Voor het ziekenhuis op Curaçao betekent de behandeling van illegalen een grote kostenpost. “Onze kleine gemeenschap beschikt over een beperkt overheidsbudget”, zegt Duits. “De ontwikkelingen in Venezuela plaatsen Curaçao dagelijks voor een groot dilemma.”