Foto: Pixabay

WILLEMSTAD – VENEX, de vereniging die de belangen behartigt van Venezolanen op Curaçao, zegt dat de immigratiedienst specifiek Venezolaanse ongedocumenteerden deporteert, voordat ze politiek asiel aan kunnen vragen en toegang krijgen tot advocaten of wettelijke vertegenwoordigers.

Een voorbeeld is de militair Mauricio (19), die uit Venezuela vluchtte nadat hij geen deel meer wilde uitmaken van de Nationale Garde met president Nicolas Maduro aan het hoofd. Hij nam ontslag, maar zijn superieuren, die hem nu zoeken wegens desertie, weigerden dit.

Naar Curaçao
Omdat hij voor zijn leven vreesde nam Mauricio een bootje richting Curaçao en kwam afgelopen vrijdag aan. Na aankomst werd hij aangehouden en naar de lokale gevangenis SDKK gebracht, die de uitzettingsprocedure inzette.

Mauricio kwam in contact met advocaat Achim Henriquez, die zijn geval onder de aandacht bracht van de pers en de autoriteiten. Curaçao heeft het VN-vluchtelingen verdrag niet getekend, maar volgens de wetten van Curaçao en het Koninkrijk der Nederlanden heeft Mauricio recht op een behandeling en evaluatie van zijn verzoek, omdat hij in levensgevaar komt als hij teruggaat naar Venezuela.

De ombudsman van Curaçao, Keurly Concincion, beaamt dat een mogelijke uitzetting van Mauricio tegen artikel 3 van de Europese Verdrag van Rechten van de Mens, waarbij het verboden is mensen uit te zetten zonder dat de VN- vluchtelingenorganisatie UNHCR erbij betrokken wordt.

De ombudsman bracht onlangs een kritisch rapport uit, waarin het ministerie van Justitie ervan wordt beschuldigd dat ze een gebrekkig asielbeleid voeren. Minister Girigorie heeft nog niet gereageerd op het rapport van de ombudsman of de situatie van Mauricio.

De Verenigde Naties heeft de situatie in Venezuela afgelopen maart uitgeroepen tot een humanitaire crisis. VENEX stuurde daarom diezelfde maand een brief aan minister Girigorie maar de humanitaire organisatie heeft nog geen antwoord gehad.

Volgens Mary Goiri hoort VENEX al een jaar lang beloftes aan en ze hoopt dat de procedure van detentie nu wel wordt afgebakend en toegepast. “Dit moet geen ruzie tussen Nederland en Curaçao worden over wie de vrije teugel krijgt in de precaire situatie die de Venezolanen op Curaçao doorstaan”, zegt ze.

VENEX is blij dat de ombudsman een standpunt heeft ingenomen. “Het kwam alleen te laat voor velen die zonder pardon het land zijn uitgezet, onder andere een moeder wiens kinderen op school werden opgehaald om gedeporteerd te worden”, zegt Jennifer Sifontes teleurgesteld.

In juni hield de minister van Jusititie Quincy Girigorie een bijeenkomst in Willemstad met de Venezolaanse gemeenschap. Vertegenwoordigers van emigratie, politie en Dienst Buitnelandse Betrekkingen waren er om immigranten over het immigratiebeleid van Curaçao te informeren. Maar volgens VENEX is er “niets veranderd” na de informatiebijeenkomst.

Wachten op duidelijk asielbeleid
De minister beloofde flexibiliteit voor de Venezolaanse groep die problemen heeft met het verlengen van hun paspoort of het verkrijgen van officiële papieren, zoals een geboorteakte of een bewijs van goed gedrag. De minister heeft enkele maanden geleden een ministeriele groep geïnstalleerd, die het asielbeleid zo snel mogelijk moet analyseren en afbakenen, maar bevindingen of resultaten blijven tot nu toe uit.