Foto: Natasja Gibbs

DELFZIJL – Het plan van VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff om de bijstand in Nederland te verlagen en alleen te verhogen ‘als iemand zich nuttig maakt’, stuit ook op weerstand van Mothers United. Deze groep Antilliaanse moeders doet er alles aan om uit de bijstand te komen, maar dat was volgens hen ‘met het plan van Dijkhoff nooit gelukt.’

Donderdag openden zes alleenstaande Antilliaanse moeders onder de naam Mothers United, met hulp van gemeente Delfzijl, een stationsrestauratie. Hiermee hopen de moeders uit de bijstand te komen en hun onafhankelijkheid terug te krijgen.

Door Natasja Gibbs

Of de opening van de stationsrestauratie ook was gelukt als het plan van Dijkhoff van kracht zou zijn geweest, betwijfelen de moeders. “Door de bijstand te verlagen en alleen onder voorwaarden te verhogen, dupeer je juist welwillende en hardwerkende mensen zoals wij.”

De lokale politieke partij Leefbaar Rotterdam begrijpt het standpunt van de bijstandsmoeders uit Delfzijl. Zelf voert de partij in de havenstad een streng beleid ten aanzien van de bijstanduitkering, maar het plan van Dijkhoff noemt de partij ‘een luchtballonnetje’.

‘Het plan van Dijkhoff leidt tot veel meer bureaucratie en gedoe’
– Eshan Jami (Raadslid Leefbaar Rotterdam)

“Wie in Rotterdam een bijstandsuitkering ontvangt moet in ruil daarvoor verplicht twintig uur per week (of naar vermogen) een tegenprestatie verrichten. Men is vrij om hier een eigen invulling aan te geven, mits het geen betaald werk verdringt. Wie weigert een tegenprestatie te verrichten wordt gekort op zijn uitkering”, legt Leefbaar-raadslid Eshan Jami uit.

“Het plan van Dijkhoff komt de facto op hetzelfde neer, behalve dan dat hij de bewijslast wil omdraaien. Dat leidt tot veel meer bureaucratie en gedoe voor de gemeente én voor goedwillende bijstandsgerechtigden. Wij zijn geen voorstander van zijn plan.”

Dijkhoff zegt dat juist het huidige beleid ‘bureaucratisch en anoniem’ is en dat zijn plan ‘verkeerd wordt uitgelegd’: “Het gaat om het gevoel van wederkerigheid. Dat we weer beseffen dat het ons allemaal kan overkomen. En niet het anonieme bureaucratische van nu, waarin de één rechten heeft en de ander plichten.”

Wat houdt het plan van Klaas Dijkhoff precies in?

Als je in Nederland een bijstandsuitkering krijgt dan heb je ook een sollicitatieplicht. Als je daar niet aan voldoet, dan kun je een boete krijgen. VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff vertelde vorige maand tijdens een partijcongres dat hij de bewijslast wil gaan omkeren. Dat betekent dat iedereen in de bijstand standaard een lagere uitkering krijgt. Alleen mensen die Nederlands spreken, solliciteren, studeren, vrijwilligerswerk doen of zich op een andere manier zich nuttig maken, kunnen er een verhoging bij krijgen volgens het plan van Dijkhoff.

Leefbaar-raadslid Eshan Jami raadt Dijkhoff aan om ‘bij zijn eigen VVD-wethouders in het land er op aan te dringen om werk te maken van de tegenprestatie’ zoals Leefbaar die al jaren in Rotterdam voert.

“De tegenprestatie is een wettelijke verplichting, maar steden als Utrecht en Amsterdam lapten deze de afgelopen jaren met de VVD in het college aan hun laars”, vertelt Jami. “Als lokale VVD-afdelingen zich gaan inzetten voor het uitrollen van de tegenprestatie naar Rotterdams voorbeeld, is het hele plan van Dijkhoff overbodig.”

Voor de bijstandsmoeders uit Delfzijl ‘maakt het inmiddels niet meer uit’. Voor hun hangt alles nu af van het succes dat hun nieuwe stationsrestauratie gaat behalen in Delfzijl.