Foto: Pixabay

DELFZIJL – Ondanks een bloeiende economie en dalende werkloosheid is er in Delfzijl een grote groep jonge mensen, waaronder ook veel Caribische Nederlanders, die blijft worstelen en geen aansluiting vindt op de arbeidsmarkt. Wat is er aan de hand?

Volgens burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl komt dat doordat er in zijn gemeente ‘een grote mismatch is tussen de vraag naar arbeidskrachten en het aanbod’. “Bedrijven vragen mensen met een mbo-4 of hogere opleiding, terwijl hier veel mensen wonen met een lagere of niet afgemaakte opleiding”, zei Beukema tijdens zijn nieuwjaarsspeech.

De burgemeester wil met een nieuw project ‘alles op alles te zetten om iedereen aan een baan te helpen’. Maar volgens Caribische inwoners van Delfzijl is er meer nodig dan alleen banen.

Negatief imago
 “We hebben een chronisch minderwaardigheidscomplex door hoe de gemeente, scholen en werkgevers naar ons kijken”, verzucht Jane* (23). “Ze hebben onze mensen niet heel hoog zitten.” Zelf heeft de jonge moeder moeite met het vinden van een vaste baan en doet ze vooral uitzendwerk in de thuiszorg.

Echt klagen wil Jane niet en ook wil ze niet met haar echte naam in het artikel omdat ze, zoals veel Caribische inwoners van Delfzijl, bang is ‘dat Caribische mensen er weer slecht op komen te staan’. “Velen van ons werken ondanks alles juist heel hard en we hebben echt niks aan nog meer negativiteit.”

Lage verwachtingen
Jongerenwerker Edward Adamus (40) herkent dit gevoel. Veel kinderen uit onze gemeenschap kampen met onderadvisering en gelimiteerde verwachtingen van zichzelf door de omgeving.”

Edward Adamus – Foto: privécollectie

“In plaats van alleen meer banen hebben we ook meer rolmodellen, succesverhalen en bewustzijn van onze eigen krachten en mogelijkheden nodig.”

Zelf ‘maakte Adamus het allemaal mee’. Op dertienjarige leeftijd verhuisde hij van Curaçao naar Delfzijl omdat hij ‘niet goed functioneerde’. “Ik was dat typische jongetje uit een eenoudergezin, met veel bagage en nooit een voldoende op mijn rapport.

Maar op een dag zei zijn docent dat als één van de leerlingen een tien zou halen, hij de hele klas zou trakteren. “Ik haalde die tien en de hele klas werd getrakteerd. Vanaf dat moment begon ik in mijzelf te geloven.”

Gelimiteerde ambities
Tientallen jaren later merkte Adamus als jongerenwerker in Delfzijl dat veel Caribische kinderen nog steeds weinig verwachtingen van zichzelf hebben. “Als ik kinderen van 11 of 12 naar hun ambitie vroeg antwoordden ze tot mijn verbazing vooral dingen als kapper of ouderverzorger. Er is natuurlijk niks mis met deze beroepen, maar op hun leeftijd kun je nog werkelijk alles worden wat je maar wil.”

“Bij deze kinderen waren hun ambities gelimiteerd tot wat ze om zich heen zagen. Daarom nam ik ze mee naar een banenbeurs Groningen. Toen waren er ineens antwoorden als architect, piloot, rechter en ga zo maar door.”

Onzekere situatie
Maar niet alleen ‘lage verwachtingen’ of ‘een beperkte referentiekader’ kunnen volgens Adamus een negatieve rol spelen in de positie op de arbeidsmarkt. “Wat ook niet meewerkt is dat veel van onze kinderen in een financieel moeilijke situatie opgroeien en daardoor sneller de arbeidsmarkt op moeten. Doorstuderen zit er daardoor vaak niet in.”

“Het plan van de burgemeester is mooi, maar niet het hele antwoord en vooral damage control. Het gaat namelijk niet alleen om onze mensen aan het werk krijgen, maar het gaat ook om hoe houden we deze mensen aan het werk? Wat we vaak zien, vooral bij Antilliaanse mensen, is dat ze tijdelijke baantjes krijgen. Kleine baantjes, uitzendbaantjes. Dan lijkt het op papier allemaal goed, maar mensen zijn door een onzekere situatie nog steeds aan het worstelen.”

Intensieve begeleiding
In zijn nieuwjaarsspeech vertelde burgemeester Beukema dat hij extra programma’s voor jongeren op het basis- en voortgezet onderwijs wil starten met intensieve begeleiding om ze zo beter te begeleiden naar de arbeidsmarkt.

Of en wanneer deze programma’s er komen is afhankelijk van financiering. Ook over de exacte inhoud van de programma’s is nog onduidelijkheid. “Wij zijn op dit moment bezig om een projectplan voor te bereiden en zoeken naar financiering”, laat Beukema desgevraagd per mail weten.

[*] Jane’s echte naam is bekend op de redactie.