Minister Cornelius de Weever - foto Today / Hilbert Haar

Minister Cornelius de Weever – foto Today / Hilbert Haar

PHILIPSBURG – Na zeventien jaar ongewijzigd te zijn gebleven, worden de sociale uitkeringen in St. Maarten eindelijk geïndexeerd. Voor burgers die bijstand ontvangen, maakt de aanpassing een verschil van enkele honderden guldens per jaar. Dat verklaart de minister van Volksgezondheid, Sociale Zaken en Arbeid Cornelius de Weever gisteren.

 
In de komende maanden gaat het ministerie informatiebijeenkomsten organiseren om de berekening van de nieuwe uitkeringen aan burgers uit te leggen. De regeling gaat aanstaande zaterdag in.

 
“Ik heb de strijd van onze burgers die tussen wal en schip zijn geraakt opgemerkt”, zegt De Weever. “De kosten van levensonderhoud blijven hoog op Sint Maarten en de bijstandsuitkeringen zijn nooit aangepast. Dit is een trots moment voor mij en mijn ministerie. We hebben er hard aan gewerkt.”

 
505 gulden
De onderstand in St. Maarten bedraagt op dit moment 505 gulden per maand. In combinatie met ouderdomspensioen mag het totale bedrag per maand het minimumloon – op dit moment 1.484 gulden – niet overstijgen.

 
Het ministerie bekijkt de toekenning van bijstand van geval tot geval. Jongeren worden aangemoedigd opleidingen te volgen en werk te vinden, maar voor ouderen ligt dit anders. “In hun leven zal niet veel veranderen”, aldus de minister. “Wij moeten ervoor zorgen dat ze in hun behoeften kunnen voorzien.”

 
Door Hilbert Haar