Minister Cornelius de Weever - foto Today / Hilbert Haar

Minister Cornelius de Weever – foto Today / Hilbert Haar

PHILIPSBURG – De politiek in Sint Maarten staat op haar kop nadat de huidige minister van Volksgezondheid, Sociale Zaken en Arbeid Cornelius de Weever zijn steun heeft toegezegd aan de Verenigde Volkspartij (UP) van Theo Heyliger. De Weever’s vertrek uit de Democratische Partij heeft vergaande consequenties voor de samenstelling van het nieuwe parlement.

Woensdag werd duidelijk dat de coalitie van Nationale Alliantie (NA), Verenigd St. Maarten (USp) en Democratische Partij (DP) in de problemen was – uitgerekend op de dag dat formateur William Marlin zijn eindverslag aan gouverneur Eugène Holiday uitbracht.

Eerst bevestigde DP-leider Sarah Wescot-Williams dat De Weever zijn ministerschap wilde inruilen voor een zetel in het nieuwe parlement, maar zij scheen er van overtuigd dat de minister nog aan boord was met de coalitie.

 
Nicht
De Weever scheen amper aan de onderhandelingen over het regeerprogramma te hebben deelgenomen. Zijn wens om zijn nicht Millicent de Weever te benoemen tot minister van Volksgezondheid viel niet in goede aarde en dat is mogelijk de reden dat hij uiteindelijk zijn steun aan de UP heeft toegezegd.

Somber gezicht
Gevraagd of de coalitie nog intact was, zei de huidige fractievoorzitter van de DP Roy Marlin, die nauw betrokken is geweest bij het ontwerp-regeerprogramma, gisteren met een somber gezicht: “Die vraag kan ik op dit moment niet beantwoorden.” Marlin zegt dat, indien de beoogde coalitie uit elkaar valt, hij het ontwerp-regeerprogramma toch openbaar zal maken.

Maria Buncamper-Molanus en UP-leider Theo Heyliger hebben de moed nog niet verloren. Foto Today / Leo Brown

Maria Buncamper-Molanus en UP-leider Theo Heyliger hebben de moed nog niet verloren – foto Today / Leo Brown

Vandaag zal, naar verluidt, UP-leider Theo Heyliger een verklaring aanbieden aan gouverneur Holiday met acht handtekeningen van leden van het nieuwe parlement, precies de meerderheid die nodig is om een regering te vormen.

Kiesraad
Het is overigens nog helemaal niet zeker of alle gekozen parlementsleden ook daadwerkelijk hun zetel zullen kunnen innemen. De Kiesraad waarschuwde gisteren dat nog maar vijf van de negentig kandidaten die aan de verkiezingen op 29 augustus hebben meegedaan, een verklaring over donaties hebben ingeleverd. Kandidaten die geen verklaring inleveren kunnen ook niet worden ingezworen..

Het vertrek van De Weever heeft potentieel grote gevolgen voor de samenstelling van het nieuwe parlement. Nu De Weever, naar verwachting, in het parlement blijft zitten en ook Sarah Wescot-Williams lid van het parlement wordt, staat nieuwkomer Emil Lee buitenspel. De voormalige voorzitter van de Hospitality en Trade vereniging SHTA zou lid van het parlement worden indien De Weever minister was gebleven. De ontwikkeling is ook slecht nieuws voor milieuactivist Rueben Thompson, nu de leider van zijn partij, Verenigd St. Maarten, geen minister wordt maar parlementslid. Thompson valt hierdoor buiten de boot.

Zeven ministers
Bij de UP staan de gezichten wat vrolijker. In een regering gesteund door De Weever moet de partij zeven ministers gaan leveren. Dit betekent vrijwel zeker dat Maria Buncamper-Molanus lid van het parlement wordt. Bij de hertelling van door stembureaus ongeldig verklaarde stemmen, wist Johan Leonard haar van de zevende plaats – de laatste zetel voor de UP – te verdringen. Jules James en Claret Connor vielen net buiten de boot maar hebben nu opeens uitzicht op de voortzetting (James) en het begin (Connor) van hun politieke carrière.

Verdachte
Het probleem met Maria Buncamper-Molanus is dat zij op dit moment te boek staat als verdachte in een onderzoek naar witwassen. Het OM moet dit onderzoek uiterlijk 6 november afronden en dan beslissen of het tot vervolging overgaat.

Door Hilbert Haar