ORANJESTAD – Het Koninkrijk en Venezuela houden vrijdag een topoverleg over de door het Zuid-Amerikaanse land opgelegde verkeersembargo met de ABC-eilanden (Aruba, Bonaire en Curaçao). Dat bevestigen zowel D66-leider Alexander Pechtold als VVD-Kamerlid André Bosman.

Ariën Rasmijn in gesprek met Alexander Pechtold en André Bosman

Vanochtend kondigde de Venezolaanse vice-president Tareck El Aissami aan dat president Nicolás Maduro het embargo verlengd, ‘zolang er geen topoverleg heeft plaatsgevonden met de autoriteiten van deze eilanden, en er geen plan van aanpak is tegen de maffia’s die onze goederen stelen en ongestoord illegaal verhandelen’.

Zowel Pechtold als Bosman zijn op Aruba voor het Interparlementair Koninkrijksoverleg. Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst vergaderen delegaties van de Staten van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten samen met leden van de Tweede Kamer over onderwerpen van gemeenschappelijk belang. Zo stond vandaag een besloten presentatie over de huidige situatie in Venezuela op de agenda.

Aanpak smokkel
Vrijdag gaat het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken overleggen met de Venezolaanse autoriteiten. Pechtold verwacht dat Nederland samen met de rest van het Koninkrijk gaat aankondigen dat daar waar de klachten van Venezuela over de smokkel van onder meer koper, coltan en andere delfstoffen ‘serieus zijn’, de activiteiten van de kustwacht geïntensiveerd zullen worden.

Pechtold zegt te hopen dat na dit overleg het embargo wordt opgeheven. Bosman zegt de ABC-eilanden en Nederland bereid zijn om hun deel te doen om de smokkel tegen te gaan.

Kritiek op Arubaanse premier
Bosman noemt het voorstel van premier Evelyn Wever-Croes, om Venezolaanse asielzoekers die op Aruba en Curaçao stranden naar Bonaire over te plaatsen, ‘ongepast’. Bosman zegt al heel lang te hebben gewaarschuwd voor een mogelijke vluchtelingencrisis. “Ik heb gepleit voor invoering van een visumplicht voor Venezuela, maar dit is op aandringen van de Arubaanse regering toen afgewezen.”

De Nederlandse regering heeft volgens Bosman daarom geen actie ondernomen. “Als het nu opeens toch een probleem is, kan het niet zo zijn dat het mijn probleem wordt.” Volgens Pechtold lopen zowel Wever-Croes als Bosman vooruit op de feiten. Hij roept beide kanten op om het hoofd koel te houden.