Foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD – Er ligt een conceptakkoord op tafel met maatregelen die de ABC-eilanden en Venezuela gaan uitvoeren om de smokkel van onder meer koper, goud en gesubsidieerde levensmiddelen tegen te gaan. De eilanden en Venezuela scherpen gezamenlijk de controle aan op de illegale uitvoer van goederen. In Venezuela gestrande Rijksgenoten worden naar huis gevlogen.

Ariën Rasmijn in gesprek met premier Evelyn Wever-Croes

De regeringen van Aruba, Curaçao en Venezuela zaten vrijdag zes uur lang met elkaar om de tafel, om de blokkade die Venezuela op alle lucht en maritieme verbindingen met de ABC-eilanden heeft gezet, te bespreken.

De Nederlandse ambassadeur in Caracas had de leiding over het overleg en trad op namens Bonaire en het Koninkrijk. Voor Aruba en Curaçao was het van belang om zo snel mogelijk een opheffing van de blokkade te bereiken, aangezien honderden Arubanen en Curaçaoënaars gestrand waren in Venezuela.

Venezuela heeft toegezegd deze passagiers terug te laten vliegen. Venezuela wil dat de smokkel van onder meer koper en goud naar de eilanden wordt stopgezet. Daarover heeft het onderhandelingsteam van vice-president Wilmar Soteldo een lange uiteenzetting gedaan, vertelt de Arubaanse premier Evelyn Wever-Croes. De Curaçaose delegatie heeft op haar beurt veel tijd genomen om duidelijk te maken dat hun douane juist extra maatregelen neemt tegen smokkel.

Afspraken
Wever-Croes verklaart dat de Arubaanse regering al per direct een stop heeft gezet aan de invoer van koper, dat niet gecertificeerd is voor export door de Venezolaanse autoriteiten. Verder wordt extra gecontroleerd op de invoer van door Venezuela gesubsidieerde producten als meel en koffie. Venezuela gaat strenger controleren op de illegale export van al deze producten.

Volgens Wever-Croes kan Aruba goed leven met deze afspraken. De Venezolaanse delegatie moet een akkoord krijgen van Caracas. Tot dan blijft de blokkade van kracht. Zondag is er daar een bijeenkomst over met de Nederlandse ambassadeur. Donderdag gaan de douane’s van de verschillende landen met elkaar in gesprek.