Foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD – Na bijna vijf weken onderhandelen is donderdagmiddag aangekondigd dat het nieuwe kabinet onder leiding van Evelyn Wever-Croes klaar is om te regeren.

Geflankeerd door haar coalitiepartners Otmar Oduber van partij POR en Ricardo Croes van partij RED verklaarde de aanstaande premier, de eerste vrouwelijke in de geschiedenis van het eiland, dat de formatie geen gemakkelijk proces is geweest.

Acht ministers
Het kabinet Wever-Croes bestaat uit een compromis van acht ministers. De partijen hadden namelijk afzonderlijk campagne gevoerd met dat zij de kosten zouden drukken door met zeven ministers in plaats van de gebruikelijke negen te gaan regeren.

De nieuwe ministers

* Premier Evelyn Wever-Croes (MEP) neemt naast Algemene Zaken de portefeuilles Integriteit, Energie en Innovatie voor haar rekening.

* Otmar Oduber (POR) wordt vice-premier en minister van Infrastructuur en Milieu.

* Zijn partijgenoot Andin Bikker krijgt de portefeuilles van Justitie en Immigratie.

* Armando Lampe, nummer twee op de kieslijst van RED wordt vakminister van Onderwijs, Wetenschappen en Duurzame Ontwikkeling. Om deze rol te kunnen vervullen heeft hij formeel afstand genomen van de partij die hij heeft opgericht.

* Xiomara Ruiz-Maduro (MEP) wordt minister van Financiën, Economische Zaken en Cultuur.

* Glenbert Croes (MEP) wordt minister van Sociale Zaken en Arbeid.

* Onder Dangui Oduber (MEP) de portefeuilles van Toerisme, Volksgezondheid en Sport worden geklusterd. Voor het ministerie van Volksgezondheid wordt hij bijgestaan door de kaakchirurg Arthur Vallejo die als laatste op de kieslijst van MEP stond en zorg als platform had.

* Chris Romero (MEP) wordt minister van Transport, Communicatie en Primaire Sector.

Gevolmachtigd minister
* Guilfred Besaril (MEP) vertrekt naar Den Haag voor de post van gevolmachtigd minister. Zijn huidige post als Statenvoorzitter wordt overgenomen door partij-veteraan Ady Thijssen.

Donderdagavond zijn in het parlement de geloofsbrieven aangenomen van de Statenleden die de nieuwe ministers zullen vervangen. Vrijdag worden zij en het nieuwe kabinet door gouverneur Alfonso Boekhoudt ingezworen.

Wever-Croes wijst erop dat haar regering de kosten gaat drukken door het aantal coördinaten en staf per minister te beperken naar vijftien tot twintig mensen. Hiermee worden de salariskosten gekort.

Begrotingstekort
Reden hiervoor is dat tijdens de formatie is gebleken dat in de begroting van 2017 een tekort is gekomen van 50 miljoen florin. In de begroting van 2018 wordt zelfs een tekort van 195 miljoen voorzien. Hierdoor kan Aruba zich niet houden aan de met het College Financieel Toezicht gemaakte afspraken. Eerder tijdens de formatie gaf Wever-Croes al te kennen met Nederland om de tafel te willen zitten om nieuwe financiële afspraken te maken.