Foto: Ariën Rasmijn

ORANJESTAD – De beoogde coalitiepartners onder leiding van formateur Evelyn Wever-Croes zijn het na weken onderhandelen eens over een gezamenlijk regeerprogramma. Nu resten nog de onderhandelingen over de portefeuilles, zodat daarna het nieuwe kabinet kan worden ingezworen.

Ariën Rasmijn in gesprek met formateur Evelyn Wever-Croes

In een uitgelaten sfeer werd het regeerprogramma aan de voet van de Hooiberg ondertekend, in bijzijn van aanhangers van de partijen MEP, POR en RED. Het programma gaat in detail in op de eerder aangekondigde aandachtspunten van goed bestuur, openbare financiën en het centraal zetten van de burger op gebied van onder meer veiligheid, vergrijzing, pensioenleeftijd en onderwijs.

De partijen hebben de afgelopen weken stevig onderhandeld. Zowel Wever-Croes als POR-leider Otmar Oduber en RED-leider Ricardo Croes zeggen dat hun partijen, ondanks raakvlakken op gebied van onder meer justitie, op verschillende details waarop campagne is gevoerd aanvankelijk verschilden. Nu het regeerprogramma klaar staat zegt formateur Wever-Croes dan ook ‘erg blij en opgelucht’ te zijn met het resultaat.

Geschillenconstructie
Opvallend aan het programma is dat een interne geschillenconstructie is ingebouwd. Mochten ministers het onderling niet eens worden over een kwestie die beiden raakt, dan zal een commissie zich hierover moeten buigen en met een advies komen. Op deze manier hoopt Wever-Croes een mogelijk vroegtijdig vallen van de coalitie te voorkomen.

Rest nu het uitdelen van de portefeuilles. De grote vraag is of de doelstelling van zeven ministers ook wordt gehaald. POR-leider Oduber bevestigt dat zijn partij niet minder dan twee ministers wil leveren, terwijl RED een minister levert. In een constellatie van zeven ministers zou MEP dan met vier overblijven.

Aantal ministers
Formateur Wever-Croes heeft eerder aangegeven dat dit niet aan haar partijraad te verkopen is. Hierdoor ontstaat dus de mogelijkheid dat dan alsnog wordt gekozen voor acht ministers. Wever-Croes zegt nog altijd te hopen uit te komen op zeven ministers. Oduber zegt dat het uiteindelijk belangrijker is dat de volgende regering vooral efficiënt en productief is.