Foto: John Samson

PHILIPSBURG – Premier William Marlin van Sint-Maarten zal niet instemmen met de twee voorwaarden die Nederland stelt voor het beschikbaar stellen van herstelfondsen na orkaan Irma. Marlin stuurde de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ronald Plasterk, vrijdag een brief hierover.

Nederland gaf de Sintmaartense regering tot 31 oktober om in te stemmen met de voorwaarden. De eerste voorwaarde is het aanscherpen van de grensbewaking met de Koninklijke Marechaussee en de tweede is het instellen van een Integriteitskamer, met een aantal aanpassingen die eerder niet waren afgesproken. Zo zou Nederland twee leden van de Kamer willen benoemen.

Grensbewaking
“De lopende regelingen, onder welke een flexibele inzetbaarheid van de Koninklijke Marine, garanderen een gezamenlijke en efficiënte grensbewaking”, schrijft Marlin. “Het is niet nodig om additionele maatregelen toe te voegen”, vindt de premier. “De regering kan er niet mee instemmen dat de Nederlandse regering een verantwoordelijkheid die van Sint-Maarten is, overneemt.”

“Mocht het noodzakelijk en nodig zijn, dan is ondersteuning welkom”, geeft Marlin verder aan. “Die steun zal echter binnen de grenzen van bestaande legale richtlijnen moeten worden gegeven, gezien de staatkundige bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het land Sint-Maarten.”

Details herstelfonds
“De werkelijke details over de financiering ontbreken in zijn brief”, stelt Marlin over de brief die Plasterk hem op 13 oktober toezond over de herstelfondsen. “Het is essentieel dat we weten welke de specificaties van de financiering zijn, zoals: wat is het totaalbedrag dat beschikbaar komt, voor welke specifieke doeleinden kunnen die fondsen worden aangewend en welk deel is een schenking en welk deel is een lening?”

Integriteitskamer
Het Kabinet-Marlin heeft de Nederlandse regering op 1 oktober om verlenging gevraagd van de termijn om de Integriteitskamer in te stellen, omdat de uiterste datum van 31 oktober ‘niet meer realistisch was door de catastrofale schade door orkaan Irma en de noodzakelijke verschuiving van prioriteiten naar eerst noodhulp, gevolgd door herstel”, schrijft Marlin. Hij verzekert dat zijn regering ‘het proces rondom de Integriteitskamer zo snel mogelijk zal afronden’.


Premier Marlin over de Integriteitskamer in april 2017

Het wetsvoorstel voor de Integriteitskamer werd het weekeinde vóór orkaan Irma toesloeg, door de Raad van Ministers aangenomen. Het wetsvoorstel is al naar de Raad van Advies doorgestuurd voor commentaar.

Marlin roept de lokale en de Nederlandse regeringen op om “gezamenlijk de coördinatie van de prioriteiten voor het herstel en de wederopbouw van Sint-Maarten en ook de Nederlandse bereidheid voor (financiële) steun te bespreken. De Sintmaartense regering blijft voor een open communicatie tussen de landen”, benadrukt Marlin.