Oppositieleider William Marlin - foto: Today / Hilbert Haar

William Marlin – foto: Today / Hilbert Haar

PHILIPSBURG – Gouverneur Eugène Holiday heeft National Alliance fractieleider William Marlin benoemd tot formateur, met de opdracht een nieuwe regering te vormen gebaseerd op de krappe meerderheid van acht in het vijftien zetels tellende parlement.

De vreugde in het kamp van de nieuwe meerderheid is echter beperkt, omdat de gouverneur indirect heeft aangegeven dat hij het landsbesluit tot ontbinding van het parlement zal tekenen zodra de leden van het kabinet Marcel Gumbs zijn ontslagen. Dit betekent dat St. Maarten volgend jaar, mogelijk in februari, naar de stembus gaat.

Prioriteiten
De gouverneur heeft Marlin opgedragen zijn formatie werkzaamheden uiterlijk op 20 november te voltooien. De prioriteiten voor wat uiteindelijk een interim-kabinet wordt zijn de begrotingswijziging voor de begroting van 2015, de voorbereiding van de 2016 begroting en “het voorbereiden van de geplande verkiezingen.”

Het Gumbs kabinet weigert tot nu toe op te stappen, maar de gouverneur heeft voor deze schijnbare impasse een oplossing gevonden door Marlin een nieuwe regering te laten vormen. Volgens het juridisch advies van rechters Evert-Jan van der Poel, Bob Wit en Jan de Boer kan het formatieproces zonder probleem worden afgerond met het ontslaan van de zittende kabinetsleden.

Verkiezingen
Zodra deze ontslagen een feit zijn kan de gouverneur het landsbesluit tot ontbinding van het parlement tekenen. Vanaf die datum dienen verkiezingen te worden gehouden, zodanig dat het nieuwe parlement binnen drie maanden kan worden ingezworen.

Door Hilbert Haar