Oppositieleider William Marlin - foto: Today / Hilbert Haar

William Marlin mag een interim-regering vormen – foto: Today / Hilbert Haar

PHILIPSBURG – Het Marcel Gumbs kabinet heeft op woensdag haar ontslag aangeboden aan gouverneur Eugène Holiday and vervolgens heeft de gouverneur het landsbesluit tot ontbinding van het parlement getekend. Er komen nu verkiezingen op 9 februari volgend jaar en het nieuwe parlement wordt ingezworen op 14 maart. De kandidaatstelling voor de verkiezingen valt twee dagen voor Kerstmis, op 23 december.

Tussen de bedrijven door mag oppositieleider William Marlin een interim-regering vormen die wordt belast met de voorbereiding van de verkiezingen.

Kort dag
Het wordt kort dag, omdat de kandidaat-ministers nog door de screening moeten en de tijd tot de dag van de kandidaatstelling net iets meer is dan zeven weken.

In het parlement zijn door de nieuwe meerderheid twee moties aangenomen die echter maar een beperkte betekenis hebben. Een motie vraagt de ministers op te stappen – wat inmiddels is gebeurd – en wijst het ondertekenen van het ontbindingsbesluit af, maar dat is ook al gebeurd.

Dossiers
De tweede motie bevat een lijst van dossiers waarover het demissionaire kabinet van het parlement geen beslissingen mag nemen. Het gaat om benoemingen en ontslagen bij overheidsbedrijven en onder meer de bouw van een vuilverbrandingsinstallatie die ook energie moet gaan opwekken.

Door Hilbert Haar