Minister Dennis Richardson (l) en Minister President Marcel Gumbs tijdens de persconferentie. Photo Today / Hilbert Haar

Minister Dennis Richardson (l) en minister-president Marcel Gumbs tijdens de persconferentie | foto: Today/Hilbert Haar

PHILIPSBURG – Minister-president Marcel Gumbs en Justitieminister Dennis Richardson hebben met ontsteltenis gereageerd op het besluit van minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties om via een artikel-51 procedure de oprichting van een Integriteitskamer naar Nederlands model af te dwingen.

Terwijl Plasterk zei dat hij nog steeds naar overeenstemming zoekt, maakte Richardson zondagmiddag op een persconferentie duidelijk dat dat is uitgesloten: “zolang die Algemene Maatregel van Rijksbestuur op tafel ligt is er geen ruimte voor consensus.”

Begrijpelijk
Het pas aangetreden kabinet heeft grote haast gemaakt met de ontwerp wetgeving die de oprichting van de Integriteitskamer moet ondersteunen. “We hebben Juridische Zaken gezegd alles te laten vallen en hier werk van te maken”, aldus Gumbs. De ontwerplandsverordening is bij de Raad van Advies voor commentaar. Richardson onderschreef de gedachte dat de Rijksministerraad artikel 51 van het statuut niet kan inroepen zolang Sint Maarten werk maakt van de oprichting van de Integriteitskamer.

Minister Richardson beschuldigt Plasterk ervan de feiten te verdraaien, onder meer met de opmerking dat het parlement het laatste woord heeft over de Integriteitskamer. In werkelijkheid is de rol van het parlement na het aannemen van de landsverordening uitgespeeld.

Gumbs en Richardson bestrijden de stelling dat de Integriteitskamer onder politieke invloed zal staan. Volgens de ontwerplandsverordening benoemt een Raad van Toezicht de Kamerleden. De raad bestaat uit de president van het gemeenschappelijk Hof van Justitie – Evert Jan van der Poel – de vicevoorzitter van de Raad van Advies – Mavis Brooks-Salmon – en een derde kandidaat te benoemen bij koninklijk besluit op voordracht van de Rijksministerraad na overleg met de ministerraad in Philipsburg.

Bindende adviezen
De Integriteitskamer gaat bindende adviezen geven aan de ministerraad waarvan alleen bij schriftelijke motivatie van kan worden afgeweken.

Door Hilbert Haar