Eugene Holiday

Gouverneur Eugène Holiday

PHILIPSBURG – Terwijl de nieuwe meerderheid in het parlement Sarah Wescot-Williams als voorzitter heeft gekozen, komt een brief uit 2013 boven tafel waaruit blijkt dat gouverneur Eugène Holiday destijds oordeelde dat de mening van de ministerraad gerespecteerd dient te worden.

Holiday schreef de brief op 16 mei, 2013 na de val van het tweede Wescot-Williams kabinet. De meerderheid in de ministerraad onder aanvoering van National Alliance leider William Marlin wilde het parlement ontbinden, gevolgd door verkiezingen. Wescot-Williams, die haar steun destijds aan een nieuwe meerderheid had toegezegd, hield dit tegen en hield de brief van de gouverneur achter.

Autonoom recht
“Het recht tot statenontbinding is een grondwettelijk en autonoom recht van de regering. Dit recht kan worden gezien als de tegenhanger van de vertrouwensregel”, schreef de gouverneur. “In dit kader wil ik benadrukken dat voor een adequaat functioneren van ons democratisch proces het geboden is dat er ruimte wordt gegeven aan het meerderheidsstandpunt van de ministerraad. Anders wordt er geen recht gedaan aan het constitutionele proces.”

Gouverneur Holiday heeft kort na de val van het Gumbs kabinet op 30 september jongstleden aangegeven dat er geen reden is om geen nieuwe regering te laten vormen door de nieuwe meerderheid van acht parlementsleden. Terwijl er nu ook een Ontwerp Landsbesluit ligt tot ontbinding van het parlement, waar de hele ministerraad achter staat.

Drie constitutionele experts – professoren Arjen van Rijn, Tijn Kortmann en Joop van den Berg – hebben betoogd dat de gouverneur het landsbesluit hoort te tekenen of het onmiddellijk voor vernietiging aan de kroon moet voordragen.

Verkiezingen
Op woensdag heeft het Gumbs kabinet een aangepast landsbesluit ingediend, omdat de Kiesraad meer tijd nodig heeft om verkiezingen voor te bereiden. Mogelijke verkiezingen schuiven van begin december door naar februari volgend jaar.

Door Hilbert Haar