Eugene Holiday

Gouverneur Eugène Holiday

PHILIPSBURG – Gouverneur Eugène Holiday heeft het licht op groen gezet voor de vorming van een nieuwe regering door de parlementaire meerderheid, die wordt gevormd door de Nationale Alliantie, de Democratische Partij, Verenigd St. Maarten en de voormalige Verenigde Volkspartij (UP) leden Maurice Lake en Silvio Matser.

Minister-president Marcel Gumbs is het ‘volstrekt oneens’ met de beslissing van de gouverneur en weigert vooralsnog zijn functie ter beschikking te stellen.

“Zelfs de gouverneur kan een fout maken”, aldus Gumbs nadat hij van het besluit op de hoogte was gebracht. In een summier persbericht stelt het Kabinet van de Gouverneur dat er “geen reden is om geen nieuwe regering te vormen gebaseerd op de nieuwe meerderheid in het parlement.”

Het persbericht bevat een overzicht van de gebeurtenissen vanaf vorige week woensdag toen het parlement het vertrouwen in de regering opzegde, maar er staat geen enkele verwijzing in naar de reden waarom de gouverneur het landsbesluit tot ontbinding van het parlement niet heeft getekend.

“Alle constitutionele deskundigen die wij hebben geraadpleegd zijn dezelfde mening toegedaan,” zegt Gumbs. “We wachten nu op een tweede advies van een andere, evenzeer gerespecteerde deskundige en daarna zien we wel verder.”

Gumbs verwacht het advies dinsdag. De premier benadrukte dat hij, noch de andere ministers hun positie ter beschikking hebben gesteld. “Ik heb een eed afgelegd als minister-president om de staatsregeling te verdedigen en dat is wat ik op dit moment doe.”

Door Hilbert Haar