Dennis Richardson - foto: Pieter Hofmann

Dennis Richardson – foto: Pieter Hofmann

DEN HAAG – Nederland en Sint Maarten hebben een akkoord bereikt over een onafhankelijke integriteitskamer op het eiland. De Sint Maartense minister van Justitie Dennis Richardson en Ronald Plasterk, de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, hebben zaterdag een akkoord getekend.

Lange tijd dreigde Nederland via de Rijksministerraad een Algemene Maatregel van Bestuur op te leggen aan Sint Maarten. Met het gesloten akkoord is de aanwijzing van tafel.

Integriteitskamer
De integriteitskamer kan advies geven en aanbevelingen doen. Ook kan deze kamer een onderzoek instellen en aangifte doen van strafbare feiten. De integriteitskamer legt verantwoording af aan zowel de regering als het parlement van Sint Maarten, en bovendien aan de Rijksministerraad.

Rechtshandhaving
De beide landen hebben ook afspraken gemaakt over bijstand voor de rechtshandhaving op Sint Maarten. De hulp komt ten goede aan het politiekorps, de Landsrecherche, de RST (Recherche Samenwerkingsteam), het Openbaar Ministerie en de Koninklijke Marechaussee. Daarmee moeten high impact crimes, mensenhandel en smokkel beter bestreden worden.

Door Pieter Hofmann