Louie Laveist oreert tijdens de Centrale Commissie vergadering over de ontwerpbegroting 2014 - foto Today / Hilbert Haar

Louie Laveist oreert tijdens de Centrale Commissie vergadering over de ontwerpbegroting 2014 – foto Today / Hilbert Haar

PHILIPSBURG – Het ziet er naar uit dat Sint Maarten op het nippertje de deadline gaat halen voor het goedkeuren van de 2014 begroting op 16 januari.

 
De Centrale Commissie besteedde vandaag aandacht aan de ontwerpbegroting en op woensdag komt het parlement ervoor bijeen. Een van de hete hangijzers wordt de mogelijke verlaging van de vergoedingen die parlementariërs voor hun werk krijgen.

 
De ontwerpbegroting bevat voorstellen om de salarissen van alle ministers met 30.000 gulden per jaar te verlagen. Dit leidt ook tot minder vakantiegeld, lagere onkostenvergoedingen en een beperking van de bijdrage aan het pensioenfonds. Leden van het parlement kunnen in dit verkiezingsjaar niet om dit initiatief heen.

 
National Alliance MP Louie Laveist voelt zich door de beslissing van het kabinet in de hoek gedrukt. Hij noemde het besluit “walgelijk” omdat dit niet vooraf is besproken, “wetend dat dit een boemerang effect op het parlement zou hebben.” National Alliance fractieleider William Marlin vroeg zich af of de verlaging van salarissen wellicht aanpassing van de wetgeving vereist.

 
Heel simpel
Democratic Party fractieleider Roy Marlin daarentegen zei dat de zaak heel simpel ligt. “Niemand houdt ons tegen als we 10 procent minder salaris willen ontvangen. Ik had verwacht dat leden van het parlement zouden laten blijken waar ze staan. Niemand heeft zijn kaarten op tafel gelegd.”

 
Marlin herhaalde zijn vorig jaar reeds ingenomen standpunt dat het parlement dient te bezuinigen op reiskosten voor het Latijns-Amerikaanse parlement Parlatino.

 
Door Hilbert Haar