Foto: Belkis Osepa

KRALENDIJK – Voor de jarenlange twist over de geplande uitbreiding van Karel’s Pier aan de boulevard van Kralendijk lijkt een oplossing gevonden. Het oorspronkelijke ontwerp is aangepast en het Bestuurscollege (BC) heeft de ontwerpvergunning ter inzage gelegd. Hierin is voor een hotel geen plaats meer.

De pilaren waarop de uitbreiding zou komen staan al jarenlang nutteloos in het water nadat het oorspronkelijke plan van de populaire Karel’s Beach Bar door de rechter werd afgewezen. Eigenaar Karel Visser (Jokaya nv) beschikte al sinds 1989 over een vergunning hiervoor. De plannen zouden de beschermde onderwaternatuur, met name het koraalrif, beschadigen en de rechtszaak daartegen werd in 2014 door de natuurorganisaties Stinapa en Sea Turtle Conservation Bonaire gewonnen. Het Openbaar Lichaam Bonaire en het ministerie van Infrastrctuur en Milieu werd door het Gerecht in Eerste Aanleg onzorgvuldig handelen verweten bij de beslissing om de bouw in beschermd natuurgebied toe te staan. In hoger beroep werd dit vonnis bevestigd.

Het BC zegt dat ‘om verder juridisch getouwtrek te voorkomen’ daarna gesprekken zijn gestart met de natuurorganisaties en eigenaar Visser van Karel’s Beach Bar. Die hebben tot ‘een flinke aanpassing’ van de oorspronkelijke plannen geleid. “Hierdoor voldoet het nieuwe ontwerp aan het beleid en de wettelijke regels.”

Op de al staande pilaren, die nooit werden weggehaald, mag een nieuwe pier worden gebouwd met een houten dek op een stalen draagconstructie. De gebouwen voor onder andere een luxe hotel die door Visser op die plek waren gepland zullen er niet komen. Ook mag er voor de pier geen betonnen landhoofd in zee worden gebouwd. Feitelijk blijft het dus bij de bouw van een nieuwe pier op de al bestaande pilaren.

Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) zegt dat de bouw van pieren elders in het onderwaterpark volgens de huidige wet niet is toegestaan. Daardoor is herhaling van een conflict zoals rond Karel’s Pier volgens OLB uitgesloten en blijft het bij deze ene keer. Tegen de ontwerpvergunning kan nog vier weken bezwaar worden aangetekend.