Hans Oosterveer en Yvonne Kraan Foto: Belkis Osepa

Hans Oosterveer en Yvonne Kraan – foto: Belkis Osepa

KRALENDIJK – De signalen van Bonairiaanse burgers voor permanente aanwezigheid van de Nationale Ombudsman worden doorgegeven aan Den Haag. Dat zegt vertegenwoordiger van de ombudsman Yvonne Kraan, die samen met Hans Oosterveer het halfjaarlijks bezoek aan Bonaire heeft afgerond.

Dit keer zijn er 34 klachten ingediend, iets minder dan tijdens het laatste bezoek in april. Elf klachten gingen over het Openbaar Lichaam Bonaire en hebben onder andere betrekking op grondzaken, bouwvergunningen, pensioenen, inkomens en verzekeringen. De klachten worden voorgelegd aan de betreffende overheidsinstantie. De ombudsman monitort de afhandeling daarvan.

Belkis Osepa in gesprek met Hans Oosterveer en Yvonne Kraan

Effect
Oosterveer vindt dat de vier gehouden open spreekuren goed zijn bezocht. Toch stijgt het aantal ingediende klachten over overheidsinstanties en instellingen niet. Dit terwijl burgers steeds vaker hun ontevredenheid uiten. Oosterveer geeft aan misschien meer bekendheid te moeten geven aan wat de ombudsman bereikt heeft met de bezoeken en de klachtenafhandeling. “Dan weet de burger dat het zin heeft om naar ons toe te komen.”

Kraan benadrukt dat het effect heeft om naar de ombudsman te gaan. Hoewel ze in één adem aangeeft dat de ombudsman niet alles kan oplossen. “Wat ook belangrijk is dat de burger zich gehoord voelt. Dat er serieus naar hem wordt geluisterd en wordt omgegaan met de klacht.”

Permanent
Kraan zegt dat het op dit moment niet haalbaar is om permanent een ombudsman op Bonaire te vestigen. “Maar we nemen de signalen mee terug naar Den Haag.”

Door Belkis Osepa