Amelia Nicholson

Amelia Nicholson

THE BOTTOM – Zorgverzekeringkantoor (ZVK) zou tijdelijk een apart budget moeten vrijmaken voor Saba om het proces voor patiënten die acute medische hulp nodig hebben, te versnellen. Dat zegt eilandsraadslid Amelia Nicholson.

 
“Op dit moment moet alles geregeld worden via Bonaire, wat te veel tijd inneemt. Saba moet zelf keuzes kunnen maken over medische uitzendingen en achteraf pas rapporteren aan het hoofdkantoor van ZVK op Bonaire”, zegt Nicholson.

 
Klachten
Volgens Stefan Pfeifer, medewerker van de Nationale Ombudsman die nu zijn ronde maakt over de BES-eilanden, troffen hij en zijn collega’s dezelfde klachten over ZVK aan als vorig jaar. “Veel klachten die we op Saba te horen kregen, hebben betrekking op de communicatie en behandelingen van aanvragen bij ZVK”, zegt Pfeiffer. “We hadden verwacht dat de klachten in 2013 zouden afnemen, maar het tegendeel lijkt het geval.”

 
Het ZVK ligt al een tijd onder vuur omdat bureaucratie en dienstverlening vóór en tijdens de medische uitzendingen dreigen nadelig te zijn voor de patiënten. In 2013 heeft het ZVK ruim 7000 medische uitzendingen verzorgd. In totaal heeft het ZVK 53 klachten ontvangen.

 
Oplossing
Pfeifer geeft aan dat lange wachttijden voor medische uitzendingen een groot probleem zijn. “De Nationale Ombudsman zal erop toezien dat ZVK deze klachten zo snel mogelijk afhandeld.” Volgens Pfeifer heeft minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Edith Schippers beloofd om een medewerker bij de ZVK in BES toewijzen om oplossingen te zoeken voor de vele klachten.

 
Door Hazeld Durand