Het ZVK kantoor op Bonaire

Het ZVK kantoor op Bonaire – foto: Belkis Osepa

KRALENDIJK –De dienstverlening van het Zorgverzekeringskantoor (ZVK) op Bonaire kan ten aanzien van de medische uitzendingen efficiënter. Het kantoor hoopt halverwege dit jaar een flinke verbeterslag te maken.

 
Het kantoor krijgt wederom kritiek vanuit de Bonairiaanse gemeenschap. De bureaucratie en de dienstverlening is volgens de patiënten onder de maat, omdat de administratieve afwikkeling bij een medische uitzending gebonden is aan veel regels en papierwerk.

 
Efficiënter
Atseline Winklaar, communicatie adviseur van ZVK, is op de hoogte van de kritiek. “Alle klachten die we via de klachtencommissie ontvangen worden serieus genomen. We doen ons best om dit naar tevredenheid af te handelen. Door die klachten kunnen we onze dienstverlening verbeteren.”

 
Kamervragen
Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kreeg deze week schriftelijke vragen van de Kamerleden Van Laar en Bouwmeester (beiden PvdA). Ze vragen Schippers welke maatregelen zij gaat nemen om de bureaucratie terug te dringen en de dienstverlening te verbeteren.

 
Ook het functioneren van de Colombiaanse Zorgverzekeraar Coomeva wordt door de Kamerleden aan de orde gesteld. Veder stellen Van Laar en Bouwmeester vragen over de algehele organisatie van medische uitzendingen, de kwaliteit van de uitzendingen en de tevredenheid over de uitzendingen per eiland.

 
Het ZVK heeft vorig jaar 7671 medische uitzendingen verzorgd voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De patiënten gingen onder andere naar Aruba, Curaçao, Colombia en Nederland. Vorig jaar kreeg het kantoor vierenveertig klachten die betrekking hadden op ingediende declaraties, de Coomeva en de dienstverlening van het ZVK.

 
Klachten ongegrond
Volgens Winklaar waren niet alle ingediende klachten gegrond. Op Bonaire zijn er negenentwintig klachten binnengekomen waarvan slechts tien gegrond zijn verklaard. Zeven gingen over de dienstverlening.

 
Op Statia zijn er acht klachten ingediend, waarvan slechts twee gegrond zijn. Vijf klachten gingen over de dienstverlening. Van de zeven klachten op Saba is tot nu toe één gegrond verklaard en de rest is nog in behandeling. Op Saba gingen vier klachten over de dienstverlening van het ZVK.

 
Er zijn klachten over het stroef lopend administratief traject bij het ZVK. Patiënten moeten veel schakels passeren tijdens het traject van een medische uitzending. Het kantoor heeft een nieuw geautomatiseerd administratief systeem in gebruik. Winklaar: “We hopen eind juni de laatste kinderziektes eruit te halen.”

 
Belangrijke schakels
Volgens Winklaar zijn er twee verschillende procedures bij medische uitzending vanuit Bonaire. Een procedure is voor uitzending naar Aruba en Curaçao en de ander voor Colombia en Nederland. “Bij elke procedure moet een paar stappen doorlopen worden. We willen het niet moeilijk maken voor de patiënten, maar elke schakel is belangrijk omdat het ZVK verantwoordelijk blijft voor de dienstverlening en financiën.”

 
Dit voorjaar rond het ZVK een klanttevredenheidsonderzoek af dat vorig jaar is gestart. Alle patiënten van medische uitzendingen naar Colombia en Guadeloupe zijn daarvoor benaderd.

 
Het ZVK doet een oproep aan patiënten te melden. “We horen vaak via de media dat er klachten zijn. Als we de klachten weten kunnen we met de hulp van de patiënten de dienstverlening verder verbeteren”, aldus Winklaar.

 
Door Belkis Osepa