Minister Edith Schippers - foto: Rijksoverheid

Minister Edith Schippers – foto: Rijksoverheid

DEN HAAG – De zorg in Caribisch Nederland kan verbeterd worden, zonder dat daar extra geld voor nodig is. Dat is de conclusie van de Werkgroep Zorg Caribisch Nederland die minister Edith Schippers van Volksgezondheid vorig jaar heeft ingesteld.

 
De minister neemt de conclusies van de werkgroep over en geeft dit via een brief door aan de eilandbesturen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Aanleiding was de overschrijding van de zorguitgaven in Caribisch Nederland; over 2012 bedroeg die 30 procent.

 
De werkgroep stelt dat het mogelijk is om binnen het budget – voor 2014 is 84,2 euro miljoen begroot – de zorg verder te ontwikkelen. Budgetoverschrijdingen zullen niet automatisch door de minister worden betaald, maar moeten gezamenlijk opgelost worden.

 
Medische uitzendingen
Bij medische uitzendingen vanaf Saba en Sint Eustatius komt Sint Maarten meer in beeld; inkoop van zorg in Colombia en Guadeloupe wordt ingeperkt. Zorgverleners gaan protocollen voor medische uitzendingen opstellen en het Zorgverzekeringskantoor (ZVK) zal daggeldvergoedingen en transport verder ontwikkelen.

 
Betrokken partijen stellen dat de eerstelijns zorg – de huisartsen – op de eilanden verbetering nodig heeft. De huisartsenopleiding van VUmc/AMC wordt hiervoor ingezet. Het advies besteedt ook aandacht aan communicatie en sturingsinformatie voor gezondheidszorgbeleid, vooral als het gaat om epidemiologische gegevens en data over zorggebruik.

 
Door Leoni Leidel-Schenk