Minister Edith Schippers van Volksgezondheid - foto: Dick Drayer

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid – foto: Dick Drayer

DEN HAAG – Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) erkent zich deels in de groeiende kritiek rondom de medische uitzendingen die het Zorgverzekeringskantoor (ZVK) op Bonaire regelt. Dat laat de minister weten in antwoord op Kamervragen van Lea Bouwmeester (PdvA).

 
“De systematiek rondom medische uitzendingen vanuit de BES naar ziekenhuizen in andere landen is complex. Het inregelen vraagt tijd, waardoor de dienstverlening van het ZVK op een aantal vlakken efficiënter kan”, schrijft Schippers.

 
Verbeterslag
Het ZVK ligt al een tijd onder vuur omdat bureaucratie en dienstverlening vóór en tijdens de medische uitzendingen dreigen nadelig te zijn voor de patiënten. “Het ZVK is momenteel met een flinke verbeterslag bezig”, benadrukt de minister. De Auditdienst Rijk controleert het ZVK bij de procedures ‘intensief’. Daardoor is volgens Schippers een ‘zekere mate van bureaucratie onvermijdelijk.’

 
In 2013 heeft het ZVK ruim 7000 medische uitzendingen verzorgd. In totaal heeft het ZVK 53 klachten ontvangen. De klachten hadden betrekking op ingediende declaraties, op de Colombiaanse Zorgverzekeraar Coomeva en op de dienstverlening van ZVK.

 
Logistiek
“Afgelopen periode is een aantal maatregelen genomen om de logistiek te verbeteren en de verblijfsduur van de uitzending te bekorten”, meldt Schippers. “Een van de verbeteringen is om geen uitzendingen meer met de vrijdagvlucht te doen; dit voorkomt onnodige wachttijd. Een andere maatregel is dat er alleen patiënten worden uitgezonden die vooraf een afspraak met het ziekenhuis hebben.”

 
Ondertussen is een klanttevredenheidsonderzoek in de markt gezet. Eind van het jaar moeten de uitkomsten duidelijk zijn.