Het ZVK kantoor op Bonaire

Het ZVK kantoor op Bonaire / foto: Belkis Osepa

KRALENDIJK – Het Zorgverzekeringskantoor (ZVK) op Bonaire dat de medische uitzendingen regelt voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius, ligt weer onder vuur. De bureaucratie en dienstverlening vóór en tijdens de medische uitzendingen dreigen nadelig te zijn voor de patiënten van de BES-eilanden.

De administratieve afhandeling van de medische uitzendingen in Caribisch Nederland zijn aan zoveel regels en papierwerk verbonden, dat de uitzendingen spaak lopen.


Han de Bruijne woont al negen jaar op Bonaire en heeft minister Edith Schipper van Volksgezondheid een open brief geschreven, waarin hij zijn lijdensweg vertelt tijdens zijn medische uitzending naar Curaçao voor een darmonderzoek.

Stroeve administratie
De Bruijne werd deze week geconfronteerd met een stroef lopend administratief traject bij het ZVK: zoekgeraakte formulieren, te laat afgegeven machtigingen voor tickets, slechte communicatie, verloren bankrekeningnummer, te late dagvergoeding, niet gereserveerde hotelkamer, niet juist voorgeschreven medicijnen en onnodige terugverwijzing naar de huisarts.

De Bruijne moest zelf achter zijn tickets aan en deze later ook omboeken door verlenging van de uitzending. Ook het verblijf moest hij ter plekke regelen en de daggeldvergoeding voorschieten. “Ondanks de vele miljoenen die zijn geïnvesteerd in een geautomatiseerd systeem”, legt De Bruijne uit aan Schippers, “is het ZVK niet in staat om een relatief simpele uitzending adequaat te regelen. Ik vrees dan ook het moment, wanneer een meer complexere uitzending noodzakelijk is.”

Problemen
Het verhaal van De Bruijne staat niet op zichzelf. Verschillende Bonairiaanse patiënten liepen sinds 10-10-10 tegen een muur op omdat de uitzendingen niet goed zijn geregeld. Cedric Soleana constateerde een scala aan problemen tijdens zijn medische uitzending naar Colombia en daarna Nederland. Vorig jaar april bereikte Mamita Fox een akkoord met het ZVK en Rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte, na een acht dagen durende passieve actie als protest tegen misstanden in de gezondheidszorg.

Sindsdien is volgens Mamita Fox de procedure voor toekenning van een medische uitzending veranderd. Fox zit in een speciale commissie die maandelijks met het ZVK vergaderd om officiële klachten van patiënten te behandelen. Het ZVK beslist ook samen met de huisarts over de verdere behandeling van een patiënt in het buitenland. Er wordt maandelijks gesproken over de rechten van verzekerden, de continuïteit van de zorg en de klachtenprocedure.

Belevingsonderzoek
In de recent uitgebrachte resultaten van een derde belevingsonderzoek sinds 10-10-10, staat dat het beeld van de medische zorg in Caribisch Nederland is verbeterd sinds het eerste onderzoek in 2011. In 2013 vindt 61 procent van de ondervraagden de zorg beter en 15 procent slechter. Binnen de groep die positief oordeelt over de zorg, oordeelt een veel groter aantal dat de zorg juist veel beter is geworden (in 2012 6 procent en in 2013 22 procent).

Ondanks deze cijfers zijn er nog steeds klachten over de administratieve afhandeling in de gezondheidszorg op Bonaire. De klachten gaan over het opstapelende papierwerk dat niet goed geadministreerd wordt. Het ZVK zou niet optimaal gebruik maken van een geautomatiseerd systeem om de administratie in goede banen te leiden.

Door Belkis Osepa