KRALENDIJK – Mamita Fox en Rijksvertegenwoordiger Wilbert Stolte bereikten op donderdag 25 april een akkoord

Fox tijdens onderhandeling bij het ZVK

Fox tijdens onderhandeling bij het ZVK

over de zorgverlening op Bonaire na een vijf uur durende vergadering. Haar actie als protest tegen misstanden in de gezondheidszorg duurde acht dagen. Op het moment van de ondertekening van het akkoord, het hoogtepunt van de afronding van de actie, ontstond er onenigheid en opstootjes onder het aanwezige publiek. De politie moest in actie komen om de menigte uit elkaar te halen. Mamita Fox werd zichtbaar emotioneel weggehaald van de actieplek. Fox: “Ik ben het zat en diep teleurgesteld.”

Respect
Ongeveer honderdvijftig mensen kwamen donderdagavond bijeen op het plein voor het gebouw van de belastingdienst, waar het Zorgverzekeringskantoor (ZVK) is gevestigd. Mamita Fox, ondersteunt door haar vaste kern, gaf uitleg over de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Ook gaf ze haar mening over de verantwoordelijkheid van Bonairianen zelf om op te komen voor hun belangen.  “We moeten hier lering uittrekken voor de toekomst. We moeten een eenheid blijven vormen, elkaar begrijpen en respecteren. Als je respect geeft, dan krijg je ook respect terug. Ben je niet eens met een beleid, kaart het aan.”

Maar de passieve actie veranderde direct na het lezen van het bereikte akkoord in een scheldpartij. Een aantal mensen uit de menigte wilde niet dat Fox op dat moment het akkoord ondertekende samen met Stolte en directeur Nico de Jong van het ZVK.  Zij moest er twee nachten over slapen. Fox: “We hadden nul, nu hebben we duidelijke afspraken op papier. Om het zo te laten eindigen was het niet de moeite waard.”

Wreed
Fox zat met nog drie mensen uit haar vaste groep aan tafel met Stolte en De Jong. Ze vervolgt emotioneel haar verhaal. “Ik heb zelfs geëist dat er een tolk aanwezig was. We hebben de hele dag onderhandeld. Naast de andere afspraken komt er een indicatiecommissie van drie personen die nagaat of de medische verwijzing voldoet aan de regels. Ik vind het wreed, want juist die mensen die staan te schreeuwen, hebben geen opoffering gedaan. Ze kwamen niet samen met ons zeven nachten achtereen in open lucht slapen. Ik vind dat als je niet eens bent met de afspraken, had je erbij moeten zijn.”

In de gezamenlijke verklaring van Fox, Stolte en het Zorgverzekeringskantoor staat dat gesproken is over het functioneren van de indicatiecommissie, de rechten van verzekerden (patiënten), continuïteit van de medische zorg, procedure van de medische uitzending en de klachtenprocedure. Over een maand komen alle hoofdrolspelers weer bijeen om verder over de onderwerpen te praten.

Verder is ook afgesproken dat alleen de patiënt beslist over zijn of haar behandeling samen met zijn  behandelaar. Dat kan de huisarts zijn of behandelende specialisten. In plaats van de ZVK-arts gaat de indicatiecommissie adviseren in geval van doorverwijzingen. Het ZVK beslist slechts over de vergoeding zoals vastgesteld in het zorgbesluit BES. Verder regelt het ZVK de logistiek van de medische uitzendingen.

Door: Belkis Osepa