Foto: Fundashon Mariadal

Foto: Fundashon Mariadal

KRALENDIJK – De zorgorganisatie Fundashon Mariadal op Bonaire heeft zes patiënten naar Nederland gestuurd voor additionele behandeling nadat zij ernstige rugklachten hebben overgehouden na operaties in Colombia tijdens medische uitzendingen.

 
Van de in totaal 35 patiënten die het afgelopen jaar een rugoperatie hebben ondergaan in Colombia, hebben 22 klachten na de operatie.

 
Fundashon Mariadal heeft vervolgens een evaluatie uitgevoerd. De verkregen informatie in de evaluatie is gepresenteerd aan de specialisten in Medellin, aldus Javier Semeler, communicatiemedewerker van Mariadal. “De stichting heeft zelf geen specialist in rugoperaties in huis. Daarom hebben we een orthopedische chirurg uit Nederland hier naartoe gehaald.”

 
Slachtoffer
Het is al een tijd bekend dat veel patiënten die een rugoperatie ondergaan in Colombia, terugkeren naar Bonaire met ernstige rugklachten. Cedric Soleana liep ernstige beschadiging aan zijn rug op en hield neurologische en psychische problemen over na slachtoffer te zijn geworden van zinloos geweld. Hij woont nu tijdelijk in Nederland nadat een operatie in Colombia was mislukt. In Nederland kreeg hij een hersteloperatie en is hij nu bezig met revalidatie. Soleana is niet de enige patiënt die opnieuw geopereerd moest worden in Nederland.

 
Voor de 22 patiënten met rugklachten is er een zorgplan opgesteld, nadat ze zijn onderzocht door de orthopedische chirurg. Volgens Semeler is de stichting Mariadal weer naar Colombia afgereisd om de ziekenhuizen te informeren over de genomen stappen. “Ze krijgen de rapporten ter inzage voor interne evaluatie.”

 
Coomeva
Na de groep van zes, zal ook de rest van de patiënten naar Nederland vertrekken voor behandeling om van hun klachten af te komen, aldus Semeler. De Colombiaanse zorgverzekeraar Coomeva evalueert de ontstane situatie met de ziekenhuizen in Medellin waar de patiënten zijn geopereerd. Fundashon Mariadal wacht de resultaten af.

 
Op Bonaire doet ook de ronde dat er sprake is van een infectie bij een aantal patiënten. Mariadal geeft aan niet over informatie te beschikken dat dit het geval is. Wel stelt de zorgorganisatie dat het mogelijk is dat rugpatiënten geïnfecteerd kunnen raken door een bacterie tijdens operatie. “Dat is een risico tijdens rugoperaties. We wachten nauwkeurige informatie af, om de ziekenhuizen in Medellin op de hoogte te houden van de bevindingen.”

 
Fundashon Mariadal heeft inmidddels een bijeenkomst gehouden voor alle rugpatiënten en hen geïnformeerd over de mogelijkheid van een infectie.

 
Door Belkis Osepa