Het Sint Elisabeth Hospitaal

Het Sint Elisabeth Hospitaal

HILVERSUM – De medische uitzendingen van Bonaire naar Curaçao zijn teruggelopen van 95 naar 40 procent. 

Dat blijkt uit informatie van VWS en het Zorgverzekeringskantoor (ZVK).


Tijdens een debat in de Tweede Kamer in juli zegt minister Schippers (VWS) dat patiënten vanuit Caribisch Nederland voor een flink aantal behandelingen die niet op Bonaire zelf kunnen plaatsvinden niet meer naar de ziekenhuizen op Curaçao gestuurd mogen worden, voor een zogeheten medische uitzending. Reden daarvoor is dat de Nederlandse Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) ‘de kwaliteit onder de maat vindt.’ Zij zegt zich daarbij te baseren op adviezen van IGZ.

Toch worden er nog steeds patiënten uit Bonaire naar Curaçao gestuurd. Er is daarbij sprake van een flinke afname. Vorig jaar ging 40 procent van alle medische uitzendingen vanuit Bonaire naar Curaçao, daarvoor was dat nog 95 procent.

Op dit moment worden patiënten geregeld naar bijvoorbeeld Colombia gestuurd omdat zij niet op hun buureiland terechtkunnen. ZVK laat weten dat Schippers met haar uitspraak bedoelt ‘dat de uitzendingen die nu naar Colombia plaatsvinden niet teruggaan naar Curaçao en dat het aantal uitzendingen zoveel mogelijk wordt teruggebracht zolang de kwaliteit niet verbetert’.

VWS laat weten dat de uitzendingen die nog wel doorgaan deels poliklinische onderzoeken betreffen. Maar patiënten uit Bonaire worden ook nog steeds naar de afdeling oncologie van het Curaçaose ziekenhuis SEHOS doorverwezen en kunnen er terecht voor neonatale zorg en nierdialyse.

Inspectierapporten
Het blijft op Curaçao onduidelijk op welke informatie de adviezen van IGZ aan Schippers precies gebaseerd is, omdat IGZ sinds 10-10-’10 geen bevoegdheden meer heeft om zelf onderzoek te doen naar de zorg op Curaçao. Het ministerie van VWS zegt ‘niet te beschikken’ over de rapporten daarover van de Inspectie Gezondheidszorg. Want: ‘IGZ werd toentertijd ingehuurd door het land Nederlandse Antillen’.

Hoofdinspecteur Jan van Wijngaarden van IGZ: “Er zullen sinds onze laatste onderzoeken van voor 2010 best dingen veranderd zijn, maar voor zover ik het begrijp is dat niets wezenlijks.” Vanuit Curaçao is volgens Van Wijngaarden geen gebruik gemaakt van de aangeboden samenwerking vanuit IGZ. “Ik ben daar drie keer langs geweest om te kijken of advies gewenst was. Maar daar is geen invulling aan gegeven.”

Kwaliteit
De Nederlandse zorgen over de kwaliteit van de gezondheidszorg op Curaçao zijn niet nieuw. Al in 2012 heeft Schippers gezegd dat het onverantwoord is om patiënten vanuit Caribisch Nederland (in de praktijk vooral Bonaire) te sturen.

De huidige keus voor het voortzetten van de specifieke behandelingen voor patiënten uit Caribisch Nederland is volgens het ministerie van VWS gemaakt door de directie van het SEHOS na besprekingen met diverse partijen waarbij ‘alle beschikbare specialismen per ziekenhuis besproken zijn, inclusief de capaciteit en kwaliteit van de geleverde zorg’.

VWS meldt ook dat de afspraken zijn vastgelegd in een intentieverklaring tussen het Zorgverzekeringskantoor (ZVK) en de directies van het ziekenhuis op Bonaire en het SEHOS. De beperking geldt overigens niet alleen voor het SEHOS. Ook voor medische uitzendingen naar het Advent Ziekenhuis en de onlangs in problemen gekomen Taams Kliniek geldt een beperking en wordt het aantal uitzendingen afgebouwd.

Door Jamila Baaziz