Nationale Ombudsman Rienier van Zutphen

Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen

DEN HAAG – De Ombudsman stelt vijf onderzoeken in naar het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). Het Openbaar Lichaam behandelt aanvragen van burgers veel te langzaam in de ogen van Ombudsman Reinier van Zutphen.

Van Zutphen: “Wij hebben die vijf zaken uitgekozen omdat we vinden dat het veel te lang duurt. De respons blijft heel erg lang uit.” Vier van de vijf gevallen zijn grond- en erfpachtzaken. Twee daarvan dateren uit de jaren ’90 van de vorige eeuw. De vijfde zaak is aangespannen door een vrouw die al sinds 2012 wacht op een duikvergunning.

Pieter Hofmann in gesprek met Ombudsman Reinier van Zutphen

Meestal neemt de Ombudsman contact op totdat er een reactie binnen is van de betreffende overheidsinstantie. Van Zutphen: “Wat we nu hebben gedaan, is vijf zaken bij de kop pakken en er een rapport over schrijven. Als het kan, geven we ook aanbevelingen over hoe het OLB moet reageren op aanvragen.”

Gesprek
Dwangmiddelen heeft de Ombudsman niet. “Ik kan geen deurwaarder op pad sturen en zeggen: ga jij het Openbaar Lichaam verplichten om de aanbevelingen op te volgen. Wat ik wel kan doen, is met de verantwoordelijken op Bonaire in gesprek gaan.”

Voordat het bericht wereldkundig is gemaakt, heeft Van Zutphen gesprekken gevoerd met het OLB. In het najaar, na het verschijnen van het rapport, staan er aanvullende gesprekken gepland. De Ombudsman verwacht dat het OLB het signaal serieus neemt. De rapporten zijn openbaar en verschijnen vermoedelijk na de zomer.

Budget
De Ombudsman heeft ook minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) aangeschreven. Van Zutphen wil dat er structureel fondsen vrijgemaakt worden voor zowel de Ombudsman als de kinderombudsman. De organisatie is verantwoordelijk voor het aanspreken van de overheid op de BES-eilanden, maar heeft daar geen structureel budget voor.

Op Bonaire, Saba en Sint Eustatius dienen burgers relatief vaker klachten in dan in Europees Nederland. Er is geen kinderombudsman actief.

Van Zutphen: “Tot nu toe is er achteraf gekeken hoeveel het heeft gekost, en dan werd ervoor betaald. Maar ik wil dat in de reguliere middelen die naar de Nationale Ombudsman gaan, er een geoormerkt bedrag bij zit voor ons werk in het Caribisch Gebied.”

Door Pieter Hofmann