Foto: The Daily Herald

Milieu-inspecteur Gershon Lopes luidt de noodklok over erosie op Sint-Eustatius. Hij zegt dat de bodemerosie grote problemen kan veroorzaken.

Aanvankelijk kreeg rondzwervend vee de schuld, maar nu blijkt de mens de voornaamste zondebok dat grond in zee verdwijnt, vooral aan de oostelijke zijde van de start- en landingsbaan van de luchthaven op het eiland.

“Een nieuw drainagesysteem om water van de rand van de klif te kanaliseren werkt niet”, zegt Lopes. “Delen van de klif vallen steeds sneller in zee, en als er niets wordt ondernomen, zal deze in het geheel en met medeneming van het laatste deel van de startbaan in zee storten, samen met het drainagesysteem, dat het probleem veroorzaakt heeft”, zegt Lopes. Loslopende koeien, ezels en geiten zorgen voor verschraling van de vegetatie door overbegrazing, bemesting van de bodem én erosie.

Milieu-inspecteur Gershon Lopes toont een stuk afkalvende kust. Foto: The Daily Herald

Noodmaatregelen
Lopes verwacht dat meer aardverschuivingen onvermijdelijk zijn. “Sint-Eustatius moet onderzoek doen naar erosie. We verliezen grond aan de zee en ons onderwaterleven wordt beschadigd”, zegt hij. De inspecteur realiseert zich dat de lokale overheid over weinig geld beschikt, en dat financiering van een diepgaand onderzoek naar de afwatering op het eiland van de regering in Den Haag moet komen.

“Wij zijn al begonnen met het vangen van loslopend vee, hetgeen de vernieling vertraagt, maar we hebben meer infiltratiebronnen nodig. Het drainagesysteem moet hoognodig worden gerepareerd.”

Nieuwe plattegronden
Als de zaak op zijn beloop wordt gelaten, dreigt ook cultureel erfgoed in de golven te verdwijnen. “Het historische Fort Nassau glijdt langzaam van de klif in de zee. Als we niets doen om erosie tegen te gaan, moeten we nieuwe plattegronden van het eiland gaan drukken”, stelt Lopes.

Hij houdt een vurig pleidooi om de Nederlandse overheid te vragen noodzakelijke gelden vrij te maken voor reparatie en herstel van de drainage. “De Nederlanders zijn meesters in watermanagement, en dit is een gebied waarin zij kunnen investeren en een duidelijk verschil maken in het dagelijks leven van de Statianen”, aldus Lopes.