Foto: The Daily Herald | Althea Merkman

ORANJESTAD – Waarnemend gezaghebber Julian Woodley moet de democratisch genomen besluiten van het twee leden tellende bestuurscollege van Sint-Eustatius ondertekenen. Dat liet de rechter weten in het kort geding dat door gedeputeerden Charles Woodley en Derrick Simmons tegen de gezaghebber was aangespannen. Het voorlezen van het vonnis werd tijdens een live-uitzending van Radio Statia uitgezonden.

Het botert al langer niet tussen het bestuurscollege, dat in de eilandsraad gesteund wordt door Progressive Labour Party (PLP) en onafhankelijk raadslid Reuben Merkman, en gezaghebber Woodley, die een verleden heeft als politicus van de oppositionele Democratische Partij (DP).

Als gezaghebber, weigerde Woodley een aantal door het bestuurscollege genomen besluiten te ratificeren. Door de kort-geding rechter daartoe gedwongen, moet hij dat nu in een aantal gevallen alsnog doen.  Dit betreft het besluit tot schorsing van de havenmeester, een overeenkomst over afvalscheiding, en de goedkeuring van een officieel bezoek aan Den Haag. Verder moet Woodley ook een brief aan Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk mede-ondertekenen.

De rechter vond het niet nodig dat de gezaghebber ook zijn handtekening zet onder een overeenkomst met oliebedrijf NuStar Statia Terminal over havengelden en loodsdiensten, omdat er momenteel gewerkt wordt aan een nieuwe regeling.

Onrechtmatig
Volgens het Gerecht is er geen wettelijke basis waarop de waarnemend gouverneur kan weigeren rechtmatig genomen besluiten door het bestuurscollege te ondertekenen. Indien hij van mening is dat besluiten onrechtmatig zijn, kan hij via de rijksvertegenwoordiger zulke besluiten ter vernietiging aan de rijksregering voorleggen, aldus het Gerecht, dat geen dwangsommen heeft opgelegd. Wel werd de gezaghebber veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.

Gezaghebber Woodley heeft verklaard de uitspraak van de rechter te zullen respecteren. Hij zal meerderheidsbesluiten ondertekenen, en besluiten voor vernietiging voordragen indien er naar zijn oordeel sprake is van strijdigheid met het recht of het algemeen belang.

De gezaghebber, gedeputeerden en hun advocaten achter de tafel tijdens de hoorzitting. Foto: The Daily Herald | Althea Merkman

Geschiedenisboekjes
Terwijl gedeputeerde Simmons sprak van een rechtelijke uitspraak voor de geschiedenisboekjes, liet zijn collega Charles Woodley weten dat het conflict met de gezaghebber ‘niet zover had moeten komen.’ Advocaat Jason Rogers, die de gedeputeerden in de gerechtelijke procedure heeft bijgestaan, sprak zijn tevredenheid uit dat de rechtbank zijn argumentatie heeft gevolgd.“Door niet te tekenen veroorzaakte de gezaghebber stagnatie in het bestuur van het eiland. Dat is in strijd met zijn taken en verplichtingen zoals vastgelegd in de Wet Openbare Lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (WolBES). Dat hebben wij tijdens de hoorzitting aangegeven”, aldus Rogers.

Ondanks het kort geding, staan de gedeputeerden volgens hun advocaat ‘in het belang van het eiland’ open voor samenwerking met de waarnemend gouverneur.