Foto: John Samson

ORANJESTAD – Een Commissie van Wijzen gaat het openbaar lichaam van Sint-Eustatius doorlichten. Daarnaast krijgt het bestuurscollege steun van drie hoge Nederlandse ambtenaren.

Bovendien komt er overleg over wat Statia precies wil met haar wens voor een autonome status in vrije associatie met Nederland. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van overleg tussen het eiland en Den Haag, laat minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk aan de Vaste Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties weten.

Eilandsraadslid Reuben Merkman (links) met PLP-leider Clyde van Putten. Foto: The Daily Herald | Althea Merkman

Secretaris-generaal Richard van Zwol bracht onlangs twee bezoeken aan Sint-Eustatius en heeft met zowel het bestuurscollege als de eilandsraad gesprekken gevoerd. Er is vooral gesproken over de procedure tot het benoemen van een (waarnemend) gezaghebber, over de ambtelijke ondersteuning van de huidige waarnemend gezaghebber en de financiën van het eiland.

Gezaghebber
Er werd afgesproken dat huidig waarnemend gezaghebber Julian Woodley ook na 1 april deze positie blijft bekleden, ondersteund door drie hoge Nederlandse ambtenaren. Hieronder valt voormalig directeur van Rijksdienst Caribisch Nederland Sybren van Dam.

De sollicitatieprocedure voor de vacature van gezaghebber gaat gelijk van start. Daarbij is afgesproken de procedure zorgvuldig te laten verlopen. Volgens eilandsraadslid Reuben Merkman is daar ongeveer een half jaar voor uitgetrokken.

Wijzen
Minister Plasterk zegt in zijn brief aan de Kamercommissie dat het duidelijk is dat er ten aanzien van het functioneren van het openbaar lichaam ‘verschillende beelden’ bestaan. Daarom is overeengekomen twee ‘wijzen’ te vragen binnen drie maanden onderzoek en aanbevelingen te doen hoe te komen tot een kwalitatief voldoende functionerend openbaar lichaam. Nederland en Statia zullen elk een wijze aanwijzen.

De commissie van wijzen zal ook, conform een eerder verzoek van Statia, een ronde tafel voorzitten gericht op werkbare oplossingen. Aan die ronde tafel zullen vertegenwoordigers van het bestuurscollege, het ministerie van BZK en het College Financieel Toezicht (Cft) aanschuiven, vertelt Merkman.

Technisch overleg
Op verzoek van het bestuurscollege wordt een ‘technisch overleg’ gestart over wat Statia’s wens tot het verkrijgen van een autonome status – in vrije associatie met Nederland – precies behelst. Merkman sprak van een vruchtbaar overleg. “Er zijn concrete voorstellen op tafel gelegd.”

Aanvankelijk was het eilandbestuur er niet van gediend dat drie ambtenaren op Sint-Eustatius werden ‘gedumpt’, maar nu is men er toch mee akkoord gegaan dat de drie als een soort verbindingsofficieren tussen het eilandsbestuur en de ministeries in Den Haag gaan functioneren. De ambtenaren gaan het bestuurscollege ondersteunen, onder andere bij het opstellen van verordeningen en regelgeving.

“Wij zullen ze nauwkeurig in het oog houden, en zodra zij iets anders doen dan waarvoor zij hier zijn gebracht, zullen wij onze samenwerking met hen stoppen”, waarschuwt Merkman. “Wij willen hen wel een kans geven.”

Lees ook: Sint-Eustatius wil nieuw meerjarenplan