Foto: Gijs van den Heuvel

KRALENDIJK – De tankstations van Bonaire voldoen niet aan alle veiligheidseisen. Dat is gebleken na een inspectie door de Arbeidsinspectie. Bonaco, het grootste benzinestation van Bonaire, is voorlopig gesloten omdat werknemers en klanten er gevaar liepen.

Met de andere stations is de inspectie nog in gesprek, maar het lijkt erop dat ook daar maatregelen genomen moeten worden om de veiligheid te verbeteren.

De benzinepompen zijn ernstig verwaarloosd. Foto: Gijs van den Heuvel

De Arbeidsinspectie hield op 12 april een controle bij Bonaco. Daarbij waren ook de brandweer, lokale toezichthouders en de Inspectie Leefomgeving en Transport aanwezig. Geconstateerd werd ‘dat de staat van het tankstation ernstige gebreken vertoont als het gaat om veiligheid en milieu’. Omdat er ook brand- en explosiegevaar was werd op 2 mei het bevel gegeven tot sluiting. Op 3 mei werden linten aangebracht rond de pompen en werd het tankgedeelte afgesloten met een zware truck.

Het incident begin dit jaar op Curaçao, waar bij een explosie bij benzinestation Helena een werkneemster het leven verloor, was ‘een belangrijke aanleiding’ om alle pompstations op Bonaire te inspecteren, laat de Arbeidsinspectie weten.

De drie andere benzinestations van Bonaire blijven open, maar ook daar zijn aanmerkingen op de veiligheid. Dat valt althans op te maken uit de reactie van de inspectie als er vragen gesteld worden over de veiligheid daar. “De resultaten van de inspectie moeten nog met die bedrijven worden besproken.”

Voor de automobilist die bij Bonaco ging tanken was het al lang zichtbaar dat de pompen ernstig werden verwaarloosd. Klanten konden nauwelijks zien voor welk bedrag ze hadden getankt, omdat het schermpje niet meer leesbaar was.

Deze half uit elkaar gevallen pomp werd al niet meer gebruikt. Foto: Gijs van den Heuvel

‘Ingrijpende maatregel’
Maar duidelijk is dat de situatie ernstig is: “Een bevel tot staken van de arbeid (stillegging) is een ingrijpende maatregel. Hoewel de inspecteur de bevoegdheid heeft om voor elk niet nageleefd voorschrift een dergelijk bevel te geven wordt het slechts alleen toegepast als er onmiddellijk gevaar is voor werknemers of personen.”

De andere tankstations hebben nieuwere pompen en zien er beter uit dan Bonaco. Dat station kreeg veel aanloop omdat het op de route ligt naar de luchthaven. Vooral huurauto’s werden daar vaak nog even afgetankt voor de huurders op het vliegtuig stapten.

Bonaco heeft van de Arbeidsinspectie een aanwijzing gekregen waarin staat welke maatregelen nodig zijn om de veiligheid te kunnen waarborgen. Pas na een nieuwe controle door Arbeidsinspectie mag er weer benzine verkocht worden.

De op het terrein van het tankstation gelegen winkel van Bonaco, het servicecenter voor auto’s, de bandenreparateur en de autowasserij zijn nog wel open.